loading/hle�
(25) Blaðsíða 17 (25) Blaðsíða 17
17 gifna tiden bordo Tara, emedan hrarje Islåndare, åfren af lågsta folkklassen, utan mycken moda, forstår åfven da åldsta stycken. Dikterna hafva val till en del sina morka stållen; men detta hårror icke af ett foråldradt språk, utan af ordens onaturliga sammanbindning, af ovanliga troper och obekanta åsyftningar, bakoin hvilka forfattarnø likasom med afsigt sokt doija sig. Man vet huru mycket hvarje språk efter ett betydligt antal århundraden for- Sndras; på en så aflagsen 6, som Island, har det gamla Norska språket något langre kunnat bibehålla sig; men detta gifver dock icke något fribref emot alla språks na- turliga ode. For ofrigt vet man, att Islåndska språket genom forbindelser med Danskarne, samt genom andra omståndigheter under de sednare seklerna, blifvit mera foråndradt ån man kanske skulle tro. Det ar mojligt, att afskrifvarne med flit foryngrat språket i afskrifterna; men detta bevisar ingenting i afseende på många styckens foregifna hoga alder, emedan man åfven måste hafva dessa gamla originaler for att kunna gora jemnforelse, och dessa fattas aildeles. Kort sagdt, hår år allt nytt och ungt, både håndskrift, innehåll och språk. Allt detta bekråftar endast den bedrofliga sanningen, att ingenting år mera lått, ån att fdrleda till och med lårda och upplysta menniskor, och uppenbarligen bedraga dem, blott man rått forstår att tråffa deras svaga sida *). Blick på Tysklands och Skandinaviens fornkunskap af WORSAAE **). PS en antiquarisk resa, som jag år 18-15 foretog ge- nom Tyskland, hade jag tillfalle att se de vigtigaste sam- *) Pa flera stallen i (let ofvanslåendc skrifvcr Adelung, liksom manga andra, oralt Hjarhamal i st. f. Krakumal. Jfr Lindfors: Inledn. till ISI. Lill. sid. 112, ocli Ral'ns edition af Krakumal. Vtg:s anm. *<=) Då den slirilt af Worsaac, ”Dle nationale AJterthums- liunde in Deutschland”, livarur vi liemta forevarande artikel, Kr 2
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408