loading/hle�
(26) Blaðsíða 18 (26) Blaðsíða 18
18 lingartia i Mecklenburg, Preussen, Saclisen, Osterrike, Baiern, Baderi, Elsass, Hessen och Hannover; men jag måste bekånna, att, med undantag af de under Lisch’s vård befintliga fortraflliga sainlingarna i Schwerin, hvilka visserligen åro att anse for de basta i Tyskland, liksom samlingarna i Kiel, Strelitz och några andra orter, voro alla ofriga uppstållda utan ordning och vetenskaplig kon- seqvens. Ofta voro fornsaker från de mest skilda tider och folk på det olampligaste snmmanblandade. Antingen hade man uppenbarligen fdljt alldeles intet system, eller ock var den i Danmark forst af Thomsen gjorda och genom Lisch’s samtidiga undersokningar i Tyskland be- fåstade indelningen i tre Sidrar missforstådd, så att man t. ex. hånfdrde alla fornsaker af sten till stenåldern, och af brons till bronsåidern, blott derfore att de voro af sten eller brons, utan fåstadt afseende derpå, att många stensaker tillhora en sednare tid, såsom brokade af fattigt folk langt efter det formognare begagnade metall, liksom man helt naturligt åfven fortfor att furfirdiga smycken af brons, oaktadt jernet redan allmant brukades till vapen och skarpa verktyg. Det kan ej nekas, att Tysklands fornsamlingar skulle intaga en helt annan ståndpunkt, om fornkunskapen tidi- gare hade kunnat losa en af sinav hufvuduppgifter: att kunna hånfora fornsakerna till beståmda folk och tide- hVarf. Men håruti finnes hos Tyskarne ingen bfverens- ståmmelse. 1 Mecklenburg har den fortjenstfulle Lisch slutit sig till Nordens forskare och antagit indelningen i sten-, brons- och jernålder; han liar jernvål sokt ådaga- lågga, att stenålderns minnesmårken troligen hårrora från ett forhistoriskt folk, bronsålderns från germaniska stam- men och jernålderns från Vender och Slaver. Men redan i Pomern har Giesebrecht, eliuru ej med synnerlig framgång, sokt bestrida dessa åsigter. I Berlin, och of- ulgifvcn på Tyska, ock ej amiu på Danska, strider det ej in o t vårt arbetes plan att meddela densamma i Svensk 6fver- sattnin^. I denna uppsats lorekoinnier mycket af den allra bog- sta vigt for den nordiska arkeologiens upplysande åfvensom for vetenskapens utbildning och fra ni steg i allinånbet. Med forbi- gående af åtskilliga mindre våsendtliga episoder, meddela vi derfore det vigtigaste nf detta nyss utkomna arbete.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408