loading/hle�
(27) Blaðsíða 19 (27) Blaðsíða 19
10 verhufvud i medlersta Tyskland, har man kvarken upp- stallt en ny princip eller slutit sig till en aldre. I Oster- rike och delvis afven i Baiern ar intresset for romerska Iornsaker så ofvervågande, att hlott ringa afseende fåstas vid keltiska och germaniska, hvilka dertill ofta nog utgif- vas fdr romerska, och ånnu mindre inlåter man sig pa att systematisera den fosterlåndska arkeologien. I syd- vestra Tyskland eller i Baden, der man befinner sig un- gefår vid gransen af det gamla keitiska landet, Frank- rike, framtråder deremot tydligen en vida storre benå- genhet att gdra allt fdr rnånga Iornsaker till keltiska. Den lårde och hdgst fdrtjenstfulle II. Schreiber i Freiburg forklarar ej blott bronssakerna fdr keltiska, utan år fast- mer af den mening, att bronsåldern foregått stenåldern, enar nemligen de germaniska stammarne, som eftertrådde och fordrefvo Kelterne, voro så råa, att de begagnade verktyg och redskap af sten, och att de i foljd håraf ut- rotade den gamla keltiska bronskulturen. Afven atskilliga saker fran jernåldern anser han for keltiska, hvaremot dock den bekante Wilhelmi i Sinsheim mer ån en gång hdjt sin ståmma. De tyska fornforskarne hafva genom studium af de al- dre romerska fdrfattarne bildat sig åsigter, som de låmpat till fornverldens qvarlefvor; de hafva ock vanligen ej be- tånkt, att de romerska underriittelserna blott kunna hån- fdras till sarskilda nejder af Tyskland, synnerligen de syd- liga , som mera voro utsatte fdr romerskt inflytande. T a- citi bekanta skrift de Gennunia, som i synnerhet våckt split mellan fornforskarne, år alltigenom behåttad med den tydliga brist, att fbrfattaren dermed hade biafsigtcn att, vid sidan af de råa barbarerne, ådagaliigga Romarnes for- derf; det år sålunda helt naturligt, att de deri forekom- mande skildringar, åtminstone understundom, erhallit en temligen stark poetisk anstrykning. Skandinaviens fornsaker och grafhdgar låta sig låmpli- gen bringas under tre beståmda hufvudklasser: 1) Stenåldern. Metallen var ånnu ej allmånt kånd eller nyttjad. De fleste redskap forfårdigades af sten. En ofantlig måugd af till verktyg bearbetade flintstenar upp-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408