loading/hle�
(28) Blaðsíða 20 (28) Blaðsíða 20
20 gråfvas ofverallt ur jorden i sddra Skandinavien, men fo- rekomma ganska sålian i Norge och norra Sverige. Man finner dem i sårdeles ymnigt mått vid kusterna, der man ock vanligen tfåffar denna tidens griftstiilleri. Dessa graf- var, i Norden kallade Stendyssor och Jdttestugor, i Tysk- land Stein/j råber och Riesenbåtten, och hvilka innehålla obr'dnda lik, åfvensom hvarjehanda effekter af sten, ben, bernsten o. s. v., aro byggda af stora stenar, innantill med data sidor, och betåckte af stora block, så att de bilda ett slags hvalf. Sådana grafvar finnas hvarken i Norge eller i norra Sverige. Stenålderns folk innehade således endast sodra Skandinavien och der åter blott de mest tillgångliga kusterna, der jagt och fiske kunde låg- ligast forsiggå. De framtrångde aldrig till Nordens sko- giga och bergiga nejder, i hvars mdrka klippdalar på sin hdjd enstaka nornadstammar kringstrofvade. 2) Bronsåldern, med vapen, skarpa verktyg o. s. V. af brons (T% koppar och yV tenn). Otaliga qvarlefvor håraf åro spridda ofver hela sddra Skandinavien, och fin- nas så val vid kusterna, som långt inne i landet. I Norge forekomma de blott enstaka på vestkusten, och i nordliga Sverige vid ostkusten och ungefår upp till Dalarne. Det år deraf klart, att de nordligaste och nordvestligaste trak- terna denna tid ånnu ej voro ordentligt bebygda. Graf- varna visa tydligt, att i bronsåldern ett alldeles ny tt folk invandrat. Hogarna innehålla ej mera stora grafhvalf, utan vanligen blott små stensamlingar eller fyrkantiga in- fattningar af stenar, som fdrvara bi ånda lik, hvilkas qvar- lefvor mestadels åro lagda i lerkrukor. Sålian åro liken obrånda och begrafna i små platta stenkistor, som dock ej likna de stora grafhvalfven. De val arbetade brons- sakerna tillkånnagifva en invandring. Utom vanliga knif- var, yxor, bilor o. d. finner man svård, skoldar, hjelmar och krigslurar af brons, samt smycken af brons och guld. Jern och silfver synas deremot varit okånda. 5) Jérnåldern. Hår visar sig romersk smak, ehuru val endast en barbarisk hårmning af densamma från sed- naste kejsartiden *). (De relativt lå kejsarmynt från de *) Vil! man med IV i 1 s s o n gfira Oden och Asarne till in- vandrade Ileruler i borjan af sjette selilet e. Chr., så uppstår
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408