loading/hle�
(29) Blaðsíða 21 (29) Blaðsíða 21
91 trenne forstå århundradena e. Chr. ocli de enstaka ro- merska karl ocli andra saker, som någongång, synnerli- gen i sodra och ostra Skandinavien, uppgråfvas, och hvilka sakerligen genom handelsforbindelser inkommit, kunna na- turligtvis icke ofva någon inflytelse på foregående tidens eller andra epokens kultur). Ett eget slags prydnader bilda de s. k. guldbrakteaterna, som ofta synbart åro råa efterbildningar af de byzantinska mynten från femte och sjette seklerna * *). Verkligt byzantinska mynt forekomma, i synnerhet på Gotland, liksom kufiska mynt, från 8—12 århundradena, och jemte dessa en stor mångd effekter af silfver. I Norge och nordliga Sverige synes jernåldern hafva tidigare framtrådt, ån i sodra Skandinavien, dock fullståndigt forst i femte seklet, från hvilken period man finner en tallos mångd af grafvar. Dessa bestå antingen af små jordhdgar, omgifna med stenkretsar af åtskilliga slag, eller ock blott af stensåttningar, som vanligen inne- sluta branda lik. I sydliga Skandinavien, foretrådesvis i det forndanska Skåne och i Danmark, der jernålders-kul- turen knappast l'brr ån vid år 700 fullt fortrångt brons- ålderns alla lemningar, åro grafvarne vida sållsyntare; når man någon gang antråffar dem, så bilda de vanligen stora begrafningsplatser i naturliga sandhogar, der liken hlifvit o branda insatta. Sådana stensåttningar, som de Svenska och Norska, antråffar man alls ej i Danmark. Uppenbarligen kan denna indelning i tre åldrar uti det hufvudsakliga åfven galla for Tysklands fornsaker. Det gifves dock hår sårskilda foshållanden, som val måste ta- gas i betraktande. 1 norra Tyskland, från Holland till Vest- eller val ånda till Ost-Preussen, har man samma qvarlefvor från stenåldern, som i Syd-Skandinavien. Samlingarna i Hol- stein, Hannover, Mecklenhurg, Poinern och på Rugen 61- ''erflbda af yxor, bilor, meislar, lansspetsar, pilar o. s. v. af sten, sårdeles af flinta. Rikast åro samlingarna i Schwc- rin och Strelitz. Likaså tråffar man i dessa trakter åt- skilliga, helt och ballet de skandinaviska motsvarande, dcrigenom en påfallamle dfverensstfiminelse med <let o (Van for anforda. Jfr sid. (JS. Vig :s anm. *) Jfr TIildebrand: Anglosaclis. Blynt, sid. VII. Uttf.s anm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408