loading/hle�
(31) Blaðsíða 23 (31) Blaðsíða 23
till Tyskland, redan lange haft vapen oeh verklyger af jern; deremot kan med mindre bestaindhet sagas, nar jer- net der nllmiint kom i bruk och uttrångde bronsen. Re- dan deraf, att i sodra Tyskland och i Bobinen flora s. k. keltiska rnynt, som ofta aro harmningar af Philips af Ma- cedonien och Alexanders mynt, blifvit uppgråfda ur jor- den, och hvilka alltså utan tvifvel blifvit preglade ett el- ler två sekel f. Cbr., kan med skal fbrrnodas, alt jernet då i nårnnda trakter ingalunda var okåndt, hvarpS dess- utoin trovårdiga beråttelser, hvilka de garnla forfattarne lemna oss, hantyda. Åtskilliga grafvar i sodra Tyskland, hvilka innehålla jernvapen, turde val derfbre tillhora en så tidig period; men då do tillika innehålla bronssaker, bora de på god grund hanforas till en blvergångsperiod från bronsåldern till jernåldern. Ren egentliga jernåldern, i hvilken en helt annan och nyare smak, ån i bronsål- dern, herrskade, låter sig ej med någon sakerhet foras l'angre tillbaka, ån till de forstå seklerna e. Cbr. På scd- nare tiden har man nemligen, foretrådesvis i sydvestra Tyskland, upptåckt många alimånna grafstållen från jern- åldern, som innehålla en mangl stenkistor med o branda lik, svard, dolkar, knil'var, pilar och lansspetsar m. m. af jern, kedjor af brons, smyckeh af guld, någongång med inlagda sienar, moisaikperlor o. s. v. Alia vapen (n ed undantag af lansspetsarna) och smycken bafva helt andra former, ån dylika från bronsåldern. I dessa grafstållen, som åro helt och bållet karakteristiska for jernåldern och fullkomligt skilda från de romerska, finner man romerska mynt från de forstå seklerna e. Cbr., men, så vidt man vet, inga aldre mynt. I afseende på en nårmare tidsbe- ståmning år det ganska markligt, att man vid Baselaugst, der i forntiden en romersk koloni fanns (Augusta Raa- racorum), hvilken ånnu blomstrade mot det fjerde seklets slut, funnit dylika grafvar, byggda af sonderslagna ro- merslca grafs tonar och betficlsla med sten ar, på livilka man abserverat kors och inskrifter, som hantyda på Chris lendomen. Flera af de i grafvarne nedlagda fore- målen, som jag, jemte grafstenarne, såg i Schmids in- tressanta samling, huro sålunda de Christnes kors. Af mynt hade man funnit flera romerska, bland andra af Gratianus och Valentinianus, samt dessutoin ett
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408