loading/hle�
(34) Blaðsíða 26 (34) Blaðsíða 26
2G Sednare (i bronsåldern) måste stammar hafva invan- drat, hvilka ej hlott roedforde helt andra begrafningssått, utan afven frdet till den forstå kulturen, helst de kande brons och guld, som de bearbetade. Att diirna af dessa sakers olikhet och nuingd, begagnades de af skilda stam- mar, som spridde sig sS val i ostra och sodra Skandina- vien, som i trakterna soder om Ostersjiin och genom hela det ofriga Tyskland. Sysselsatta med skogarnes rodjande, med åkerbruk och boskapsskotsel, blefvo de lange fria från fremmande inverkan, till dess Romarne omkring Ghri- sti fodelse bdrjade bekriga Tyskland och der utbreda sin kultur. Jernet blef mer och mer bekant och kom alltmer i bruk; nya folkvandringar intraflade och den gairda brons- kulturen måste sålunda nbdvåndigt utgå. Men sedan de forstå seklerna e. Chr. hade i sydtysk- land en ny kultur utvecklat sig (jernåhlerns), hvilken till storsta delen hade sitt ursprung från den romerska. Denna kultur spridde sig dock ej på en gang och plotsligt bfver hela Tyskland, utan synes fdrst efterhånd hafva af sår- skilda folkstnmmar blifvit antagen och modificerad *). Till Nord-Tyskland och Skandinavien nådde den naturligtvis sist, val icke forr ån i femte eller sjette seklerna**), hvarfdr afven hår ett vida stdrre antal af brousålderns qvarlefvor bibehållit sig. Af det foregående visar sig, att det år en kinkig sak att vilja hånfora brons- eller stenålderus lemningar i sår- skilda trakter af Tyskland till en enda folkstam. Det år klart, att i stenåldern hlott Europas kustlånder blifvit be- bodda af ett forhistoriskt folk, och att inlånderna fdrst i hronsåldern erhållit sina inbyggare och det af olika folk- stammar. Bronskulturen har efter all sannolikhet ej blott tillhort ett enda folk, utan har varit gemensam for sår- skilda stammar på en viss kulturgrad, eller så val for Kelter, som for Greker, Sky ther, Germaner och Skandi- *) Billigtvis må val frågas , hvarforc icke en sådan anmærk- ning kan ega giltighet så val vid brousålderns, soin vid jern- ålderns ingående. Afven sten- ock bronssaker forekomma ju tillsaminnns, enligt sid. 1}}? Vi henvise till vår inledning till Sigtunabeskrifningen. Ulg:s anm. **) Jfr sid. 20; noten. Ulrj:s mim.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408