loading/hle�
(36) Blaðsíða 28 (36) Blaðsíða 28
2-8 kronologi ånnu obrukbarare, an Nordens fantastiska sa- gor. Det ar mårkvårdigt, att de aro eniga i afseende på en invandring. De åro sannolikt beslågtade med Skandi- naviska halfdns åldsta innebyggare. Måhånda voro Norr- rnånnen åtminstone med de norra delarne af Irland och Scotland nårmare bekanta, ån med Danmark ocb Nord- germanien. En tidigare forbindelse emellan dem biir san- nolik vid betraktandet af den nordiska mythologiens ut- veckling ej blott genom eliristliga utan åfven tidigare ge- nom druidiska elementer. Liksom alltså den gamla bcrdringen med christendo- men mot vester nu år antvdd, så fann en annan i sodern rum genom Våringarne i Coristantinopel. Redan Proeo- pius namner dem och Nestor återfdr till åldre tider forbindelsen mellan Thule och Miklagård. Den nordiska mythologiens forstå epok innefattar nord- boarnes råa, ja vedervårdiga kosmogoni. Val år den ej uttrångd af en sednare; men den år, der den i sista epo- ken framblickar, på ett markvårdigt sått beslbjad och derigenom fo råd lad: hon blickar fram såsom ett oform- ligt, ett dunkelt, hvars råa och gigantiskt osammanhån- gande massor den sednare, rcnare och mera lefvande ut- vecklingen vål fdrmådde fortrånga, men ej att dfvervål- diga. I dess fdrevarande framstållning år uppfattningen från en christlig synpunkt mången gång vorden synbar. I denna kosmogoni kan man ingalunda erkånna det egendomliga i den nordiska mythologien. Forst med Oden borjar den egentliga mythen. Beråttelsen om Gylle i pro- saiska eddan år ogonskenligen en mycket yngre uppfin- ning, ja till och med en christlig. Vi våga vål således antaga, att denna råa kosmogoni tillhorde ett åldre folk, hos hvilket med Odinslåran lorst den egentliga mythologien borjade. Den forrå tillhorde Jotunerna. Bcsinna vi, huru lange, århundraden igenom, hednisk ofvertro beherrskade christendomen, ja till och med på kyrkan ofvade inflytande, så kunna vi ej undra bfver, att åldre (Jotunska) qvarlefvor af ett rått tillstånd ej kunde fortrångas (af Oden). Och sålunda år den nor- diska mythologien ej en utveckliug af den rena Odens- låran, utan en blandning af åldre barbariska fdrestållnin- gar och mera betydelsefulla sydligare mythcr. Derifrån
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408