loading/hle�
(38) Blaðsíða 30 (38) Blaðsíða 30
30 varade i Danmark och Ilolstein vida ilfver 500 år. Hnr år det tånkbart, att en sådan osciliering skulle vara verk- sam, produktiv blott i en rigtning och icke i den andra? De familjer, som nedsatte sig på Island, tillhorde slag- ter, som på hela herdringslinien l'rån (ister till vester från uråldriga tider trådt i forhållanden till christendoinen. På sjelfva Island fann man, då on upptåcktes, irlåndska christna kolonister, som ej fordrefvos; det hela kåmpande, upprorda hedniskt-christna Europa trangde sig såsom en rik, sdder och nord omfattande, saga till Island. Christendomen måste sjelf lange bara de gamla my- thernas dragt; ej blott den strid, som fdrherrligade Rolf Krakes och hans hjeltars undergang, fdrevigades genom Bjarkamål; ej blott Bråvallaslaget, åfven Olaf Tryggva- sons sjdslag vid Svoldern, åfven Olof den Ileliges strid och nederlag vid Sticklarstad voro verkliga Valhallasbigt- ningar. Den fdrre, då han stdrtade sig i hafvet, synes niera sdkt Odens herrliga sal, ån den christna himmeln; och vid Sticklarstad, der striden uppskot hedningarnes be- ståmda undergang, der de segrande hedningarne voro de i religiøst afseende underliggande, och OIol's vilda ti- ender de forstå, som erkånde honotn såsom helgon, vak- nade man om morgonen, upprnuntrande sig till betanklig strid for christendomen icke genom andåktiga boner och christna sanger utan genom Bjarkamål. — Olof den He- lige in tog for nåra ett århundrade Thors stalle. De s. k. ”obotrUiska fornlemningarne” och runstenarne i Neu-Strelitz. (Ur W orsaaes ”Die nation. Altlierthuinsluinde in Deutschlancl.”) Sedan Masch 1771 utgifvit sin beskrifning ofver de forment vendiska gudabilderna och offerkarlen, på hvilka hår och der ett slags runor åro ristade, hvilka skulle an- tyda gudanamn och templet Rhetra o. s. v., — ja ånda ifitill nyare tider (åtminstone till iiS-42), har den Neu-Stre- Jitzska samlingen blifvit begagnad, så val af Tyskar som af nordiska larde, såsom grund valen for en nordslayisk
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408