loading/hle�
(39) Blaðsíða 31 (39) Blaðsíða 31
51 och vendisk gudaliira, eller såsom ett ganska vigtigt bi- drag till en sådan. Sedan borjan af vårt århundrade har dock månget vigtigt tvifvel bojt sig oin denna samlings aktivet. Till Lewezow sidto sig i detta afseende Gie- se brecht och Lisch, hvarernot v. Ledebur, G. M. C. Masch, ja till och med Jacob G ri mm forklarade sig antingen for de fiesta bildernas åkthet eller ansågo fragan iinnu oafgjord. Samlingen består dels af några mycket råa saker, som niistan alla åro lika ofullkoraligt forfardigade, dels af åt- skilhga vida båttre utarbetade, som titan tvifvel tillhora en sednare tid. Bland dessa sednare forekomma knifskaft Iran sjunde årlmndradet, en drufva, som utgjort prydnad pa en sked, ett litet bord med David och Goliatli, bak- sidan af en Diana — med ett ord: saker af sådan beskaf- lenhet, att till och med samlingens ifrigaste fbrsvarare lorklara dem for understuckna och sålunda ej tillhoriga den ursprungliga samlingen. Den yngre Masch har syn- nerligen derfdre våfkt uppmårksamheten derpå, att sam- lingen skulle blifvit såid i tvenne afdelningar, och att så- lunda visserligen den sista afdelningen innebållit dessa sa- ker, hvaremot Giesebrecbt ur en gammal tryckt for- teckning blver den forstå afdelningen ådagalågger, att åt- rninstone en del deraf befunnit sig just i denna. Redan detta måste således uppvåcka någon misstanka mot sålja- rens iirlighet och samlingens autenticitet i allmånhet. Hvad angår de dfriga lur åkta ansedda eflekterna, så skall den uppmårksamme betraktaren ej lange stadna i tvifvel der- om. Enligt afbildningarne bos Masch gora de s. k. guda- bilderna och oflerkårlen ett slemt intryck genom sina plumpa former och emblemernas orediga meningslosa sam- uianstallning. Men i verkligheten år deras utseende åndå såmre. De bafva nåstan alia i gjutningen blifvit miss- Iyctvade ocli alls icke rengjorda. Rosten år ingalunda gam- mal och naturlig, utan bår pregeln af att vara frambragt genom konstniedel. Gudabilde rna åro forfardigade med en påfallande, i egentligaste mening exempeiids råbet och fusk. II: r f oru ta n år detta så mycket mer i ogonen fallande, som små sirligt formade figurer af helst upphojdt arbete befjnna sig på åtskilliga stållen af gudabildernas kropp, brdst eller rygg. Dessa figurer framstålla i hrokig vex-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408