loading/hle�
(40) Blaðsíða 32 (40) Blaðsíða 32
32 ling fågel-, djur- och menskohufvuden, eller en vildsrins- jagt, en Amor som skjuler med bågen, en apa som gna- ger ett tippie, en kront orn, efter all sannolikhet den kronta preussiska ornen o. s. v. Dels dessa, dels dylika figurer forekomma på de s. k. offerskålarne och offerknif- varne, hvilka for gfrigt åro lika uselt och barbariskt gjutna, som gudabilderna, oafsedt att knifvarne skulle vara alldeles obrukbara. Lewezow såger med full rått, att ingen annan nations konstprodukter någonsin visa en så god- tycklig blandning af de mest olikartade former och fram- stallningar, som har år fallet. Det ligger helt klart for dagen, att den, som forfårdigat dessa saker, haft ett for- råd af figurer — eller «patroner» och relieftaflor, hvilka han intryckt på sina råa former, och hvilka sedan blifvit afgjutna tillika med de stdrre figurerna. Han har utan tvifvel med foresats gjort formerna så plumpa och barba- riska for att gifva sina produktioner anseende af en hog alder; ty de nåmnda patronernas och reliefernas stil och beskatfenhet ^visa tydligt nog, att det hela dr ett erbarm- ligt machverk från sednare hålften af sjutonde seklet el- ler hellre från forstå halften af det adevtonde. På denna tid håntyder sårskildt den ofvannåmnda preussiska ornen. Enligt uppgifter skola val sakerna mellan 1G87 och 1697 hafva kommit i dagen; men då man ej har den ringaste såkerhet for denna uppgifts rigtighet, så kan densamma icke heller i något afseende galla såsom bevis. Det må mindre undras ofver, att man i forrå århun- dradet kunde låta sig bedragas af ett så plumpt bedra- geri, om man tillika betånker, huru ringa kunskapen om fornsaker då ånnu var, och dertill huru lysten man ånnu var att uppfinna hedniska gudabilder. Till och med i detta sekel har man i Tyskland ganska ofta hållit små metall- bilder, som hår och der blifvit uppgråfda, for hedniska gudabilder, ehuru så val den metall, hvaraf de bestå, som sjelfva arbetet, beståmdt nog håntyda på medeltiden, lik- som detta ock nyligen i Frankrike blifvit bekråftadt. Från medeltiden hårstammar ock tvifvelsutan några exemplar i Strelitzersamlingen, hvilka våsendtligt skilja sig från de beståmdt falska sakerna, nemligen en lejonfigur, som på ryggen år tecknad med runskriften «Zernebogh» o. s. v., en gudathron och en ring, hvilka begge likaledes åro be-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408