loading/hle�
(43) Blaðsíða 35 (43) Blaðsíða 35
Midler afgifver genast på forstå bladen af sin skrift on varning inot «den patriotisrn och det nit, som vill veta mer om fdrfådrens religion an vi kunna veta», och on- skar, att en stor del af det vanliga kramet må få «ligga såsom en ånnu icke brukbar massa, till dess bståmdare och mera afgorande bevis for dess verkligt hedniska ur- sprung kunnat crnås.» Och hvad som, ehuru i Christen tid forefunnet, likvul hår hedniska spår, utan att vi dock kunna inse hvilken plats det i den gamla forestållningen innehade, det bor framstållas lika enstaka som det fore- ter sig samt anmårkas såsom något.genom tidens fortgång sannolikt omgestaltadt och ingalunda antagas såsom en ren och oblandad qvarlefva från hedendomen. Genom iaktta- gande af denna varsamhet anser sig Muller hafva rattfar- digat sitt fdrfarande såsom mytbologisk skriftstållare. Hvarje Tysk tradition, som icke bestårndt såsom hed- nisk-religids skiide sig från sednare framtrådande åsigter och sagor, har M. antingen lemnat utan afseende eller blott anmårkningsvis vidrort, och antingen framstållt det ofriga såsom enstaka uppgifter historiskt efter den tid hvari hvarje sårskildt forekommer, eller, så vidt mojligt varit, ståilt det i forbindelse med den beslågtade skandi- naviska religionen. Vid den historiska framstallningen har han likaledes skiljt Taciti tid från folk vandringens, emedan han icke an- ser afgjordt, huruvida Taciti uppgifter angå samma folk- stammar, som upptråda i folkvandringsperioden, samt Ta- citus, såsom Romare, betraktade den Tyska religionen från en standpunkt, vida skiljd från de sednare underråt- telserna, hvilka mestadels hafva christligt ursprung, o. s. v. Ret anmårkes for ofrigt, att man ej har rå tt att stålla en Holle*), en lierchta och andra gudomligheter bredvid fr\99 och Freyn, så lange man ej vet, huruvida dessa x sjelfva verket åro identiska eller icke. M- antyder tillika, huruledes man hittilis ofta gått alltfor litet sannt historiskt tillvåga, och deremot for myc- ket konstruktivt, då man mera afsett de nordiska gudar- nes plats i systemet ån deras individualitet. *) Wieselgren (Ny Smal. Beslsr. I. 440) antager ock, att Norman vSculd Si* rimligast den Tyska Holdet- Utg:s anm,
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408