loading/hle�
(44) Blaðsíða 36 (44) Blaðsíða 36
3G Forfar mythologen så, att han efter ett ensidigt filo- sofem behandlar forntidens folk och enligt detsamma låter deras hela tro lopa i bredd med några abstrakta och for- numstiga satser, så rnisshandlar han forntidens ungdomliga anda och ofverskrider tillika mythologiens grånser, hvil- ken såsom en historisk vetenskap skall lemna sin gerd till skildringen af mensklighetens utveckling, men icke vara en religionsfilosofi. Hufvudsaken år att utforska i hvilket forhållande till menniskan en gudomlighet tankes, och det låra vi ofta båttre helt enkelt af dess tillnamn, af dess attributer, af den tid då och det sått hvarpå den blifvit dyrkad, ån af dess myther, hvilkas tydning ofta år till och med omoj- lig. «Derfore år det lilla, som Ada mus meddelar om Odins, Thors och Freyas kult, fullkomligen lika vigtigt, som allt, hvad eildorna beråtta om samma gudomligheter.« Den nordiska mythologiens vårde anser M. hafva blif- vit for hiigt uppskattadt. Att den poetiska eddans sån- ger redan blifvit samlade af den islandske presten Sæmund (-j- 1155), anser M. ej kunna bevisas. Forst år 1645 fann Brynjulf Svcnson en gammal håndskrift med islåndska dik- tér, hvilken han låt afskrifva och forsedde med titeln: uSæmunds den vises edda.» Den fransyska litteratdren Bergmann har likval uti sina aPoemes Islandais», sid. 16, visat, att dessa sfinger forst i slutet af 15:de eller horjan af 14:de århundradet blifvit samlade, och att denna samling således år till och med yngre ån den prosaiska eddan. Muller instårnmer i denna åsigt; och for densam- ma måste åfven tala den omståndigheten, att den prosai- ska eddans forfattare icke synes hafva kånnt vissa sanger i den poetiska, såsom Lokasenna och Odens korpsång. Dessa sångers alder, hvilka innehålla myther, hjeltesagor och gnomiska diktér, anser M, mycket olika och han an- ser vissa af dem forele bevisligt kristliga idéer. De eddiska sångernas vårde, såsom ursprungliga kål- lor hetraktade, anser M. ej vari serdeles hogt, då de d- gonskenligen åro ((Produktioner einer Kunstpoesie.« Han tillågger: «jag vet mycket vål, att man i allmånhet anser dessa diktér for ganda folksånger, och jag vill icke heller forneka deras sammanhang med folkpoesien. Men såsom rena folksånger belraktade hafva de dock en for mycket
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408