loading/hle�
(45) Blaðsíða 37 (45) Blaðsíða 37
konstlad karakter. Deremot sluta de sig till sin våsendt- liga beskaffenhet nara till skaldernas konstpoesi och stå uppenbart i fdrVandtskap med densamma. Några sånger, t. ex. Odens korpsång, kunna t'afla med denna uti den konstfullhet eller refiexionsmessiga ofverkonstling, hvari- genom den fornnordiska diktningen gick sin undergång till mbtes» *), Ty derhan år det med do eddiska sångerna kommet, fltt mytberna der sålian anforas i en enkel objektiv ge- stalt. Vanligen låggas religionslårorna i munnen på gu- darne eller vissa sierskor, eller våljes den dramatiska for- men i stållet for beråttelsen. «Imed!ertid inholjes just derigenom en dikt i afsigtligt dunkel och en Viss mytho- logisk lårdom ostenteras.« Om den prosaiska eddan yttras: «For att icke cifver- skatta dennas varde, måste vi framfor allt erinra derom, att den forst under christna tiden blifvit alTattad, att dess kålla alltså ej kunde vara den lefvande bedniska folktron.« Andamålet med densamma var att gora yngre skalder be- kanta med den bedniska mythologien, hvilken ånnu i den christna tiden anvåndes for poesien. Derfore finner man vissa gudomligheter med svnnerlig omsorg, men andra serdeles snåft behandlade, vare sig att forfattaren icke forefann något vidare om dem, eller icke ville ingå i en utforligare beråttelse. En kritisk undersokning af eddans afhandlingar visar for ofrigt, att den på flera stållen bår otvetydiga kånnetecken af sårskilda religiosa forestållnin- gar, hvilkas afvikande från hvarandra antingen har sin grund i olikheten af mythernas ursprungliga lokaler, eller Uppkommit genom amalgamation af flera idéer**). Exem- Pd anforas sid. 175. Resultatet af M:s undersdkningar blifver, att eddorna salldelcs icke kunna gora anspråk på att lemna oss nå- goO fullståndig kunskap om den Skandinaviska religionen. Ty begge urkunderna låra oss blott så kånna densamma, *) Afven P. Maller yttrar, att (len poetislia eddans ”anonyina sangers hoga alder svårligen lian af inre grunder al- lena med salierhet bevisas.” Uttj:s anm. **) Grundtvig yrkar, att den i mythologiskt afseende vlgtigastc delen af de eddiska sångerna har sitt uppbof lios Angelsacliserne. Utg:s anm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408