loading/hle�
(46) Blaðsíða 38 (46) Blaðsíða 38
58 som den af skalderna blifvit uppfattad och'ulbildad........... Hvad vi i synnerhet sakna, ar en fordomsfri ocli faktisk uppgift om de hedniska brnken och kulterna, i storre full- ståndighet och vidstriicktare omfattning, an vi forefinna hos Ad amus, hvilken blott inskranker sig till redogo- relsen for Upsala tempel; med ett ord: det fattas en nor- disk Pausanias.« Och vidare: «Då i norden en allmiin omfattande hafda- teckning borjade byggas på de tidigare specialhistoriernes grund, var hedendomen redan så fordunklad, att den christne historieskrifvaren kande sig foga hemmastadd på det fåltet, och forfoll derigenom uti en evhemerism, en- ligt hvilken han i de gamle gudarne såg endast vanliga menniskor*), på sin hojd trollkarlar, hvilka genom sina konster uppsvingat sig till en sådan grad af anseende, el- ler sokte de forklara mytherna genom bitråde af antikens sagor» **). Den nordiska kalendern och Finn Magnusens åtgo- randen dervid anser M. for «fdrsok», grundade på «djerfva hypotheser.» Vid eddans ord om Muspelheim, «ofver hvilken Su tr regerade», ser M. i den bifogade anmårkningen ett sed- nare tillågg, och yttrar, att detsamma, enligt hvilket ett gudomligt vasen skulle antagas såsom ursprungligt, står i strid med det dfriga och synes fdrst genom inllytandet af christliga idéer fått plats i sagan. Ordet tnuspel fore- kommer i ett gammalt Tyskt fragment, al christligt inne- håll, rorande yttersta domen. Jfr sid. 1S6, 163, 175. Eddans kosmogoni om jåtten Ymer forekommer åfven i Tyskland under christlig gestaltning och hånTord till A- dam. I en håndskrift (jfr Richthofen altfriesische rechts- quellen 211) heter det: Adam blef skapad af åtta ting: benen af sten, kdttet af jord, blodet af vatten, hjertat af vind, tanken af moln, svetten af dagg, håret afgrås, o- gonen af solen. Omvand, komplntterar denna framståll- ning den nordiska. Ty utofver den sednare forekommer *1 Denim cvliemcrism åtcruppstod, om afven i annanform, uti 18:<le århundradct. **) De mest i Sgoncn fatlande exemplen harpå lemna fore- talen till den prosaiska eddan och ynglingasagan. Uty:s anm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408