loading/hle�
(47) Blaðsíða 39 (47) Blaðsíða 39
39 iiiir svetten af daggen, och dgat liknas vid solen, hvilket viii ofverensstiimmer med sågncn, att solen var Odens dga. Eddans beråttelse om jatten Ndrvi har i många punk- ter en ofverraskande likhet med Hesiodi theogoui (sid. 172). Uti Odens tillnamn «Allfader» ser M. tydliga spår af christendomens inllytande, likasom uti det som forekom- mer om veridsbranden och de yttersta tiderna. Ganska interessant iir den sid. 505 IT. idrekommande parallelismen mellan guden Frey och Siegfried Schlangen- todter. Hcrulcrnas Historia af Asciibach. (Genom Nilssons nya åsigt om Ilerulcrnas och Asarnes Identi- tet, biir Ilcrulernas historia af stor vigt for Skandinavien. Den ar med synderligt god kritik utarbetad af den larde Asciibach, livars arbete vi biir meddela så godt som orda- grannt, då dess strangt vetcnskapliga bållning ej mcdgifver uteslutandet af annat an en och nnnan ovasendlligare episod, en oeh annan ofverflodig not. For ofrigt har Utg. for rum- mets besparing uppflyttat enstaka citater från noten till texten.) En i arbetena ofver forntyska historien ganska litet i betraktande tagen germanisk nation iir Herulerfolket. Det berores vanligen med blott lå ord, ehuru det bildar en icke ringa lånk uti den germaniska folkvandringen, och dess talrika krigsskaror, kiimpande ån for, an mot Ro- marne, forekomma vid Svarta Hafvet och Donau, vid Rhen, i Britannirn, Gallien, Italien, Spanien, ja till och med i Afrika och i Asien under Ost-roms krig mot Per- serna. Hvar dess ursprungliga hemvist far sokas, om i Skandinavien, eller i Tyskland mellan Elbe och Oder, el- ler vid Ostersjon i trakten af Weichselns mynning, der- om år man lika litet bfverens, som bl'ver dess stamfor- vandtskap, helst man raknar det ån till skandinaviska, ån till gothiska, ån till sveviska folk; ja det finnes larde, som ej en gSng rakna Herulerna bland germaniska folk.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408