loading/hle�
(48) Blaðsíða 40 (48) Blaðsíða 40
titan till Vender eller Sarinater, då andra Ster påståtR att under detta namn icke bor forstils en egentlig nation, utan krigarskaror, Imfvudsakligen af gothisk stam, hvil- ken sednare Ssigt l'att vederlagges af fdljande framståll- ning. Da Herulerna omarkligt forlora sig i historien, utan att inan har bestamda underråttclser om deras slut- liga ode, så oppnas genoin denna oinståndighet ett vidt fiilt for hypotheser; också hafia liera lårda i folk, sorn vid tiden lor Herulernns fdrsvinnande lir historien, eller annu sednare, upptriidt vid Donau eller Ostersjon, velat finna deras återupptrådande, ehuru med foråndrade namn. 1. De åhhta und'errålt'elserna om Herulerna. Tillforlitliga tinderråttelser erhallas forst i andra hålf- ten af tredje århundradet. Likval finnas tidigare antyd- ningar, som ej fa forbigås. Det år uppenbart, att Scirerna och P.ugierna, tvenne folk, hvilka i 1 seklet e. Chr. boddo tid Ostersjdn ej langt l'rån WeichsOlns utlopp, voro He- rulernas stamforvandter; de finnas i ståndig forening med dem. Jemvål sker ej sållari, att folksnamnen Sc'irer, Ru- gier; Heruler forblandas hos fdrfattarne. EhUru itlga- lunda bor antagas, att dessa treniie folk, bland hvilka Rug'erhå enligt gamla forfattares uppgifter blifvit råk- nade till Gotherna*), beteckna en och samma nation, så vorO de doek Utan tvifvel grannstammar, som stotlo i ganska fortrolig bordfing, så att en forvexling dem e- mellan lått kunde uppstå* De åldsta underråttelseriia om Scirerna gifver Pli- nius; om Rugierna talar forst Tacitus. Den fdrre gdr Hirrerna, som annnrs ingenstades lorekomma, till Scirer- nas grannar mo. från Weichselmynningen **); Tacitus *) Delta synes reiiiin af Tacitus, Oerman. e. 45. Med 1)esf amda ord sager det Procopjus de bello G I li. in. 2: KqctQr/og dl tji/ tis tv t(o Tot&ujv otqcctw ’Poyos ptv yivoS — ol dl Poyoi ovrot efh/os fzéj> tiet roTthzoVj ccvTovo/uoi Tt to nedeuov éftUov. **) Hist. Kat. IV. 27. IVec minor (quain Scamlinavia) est E| >ygia. Quidain hane lialiitari ad Vistulam usque fluvium a Sarmatis, Venedis, Sciris, llirris (radunt. Hardouin och Sclilozcr (Nord. Gesch. s. f IG) anse llirris for en felahtig tipprcpning af Scirris; Cluver (s. (594) anser begge fol ben for Æstyerne: Scirerne for Prcussarne octi II irreme for Lilian-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408