loading/hle�
(49) Blaðsíða 41 (49) Blaðsíða 41
41 derernot n'åmner hvarken Hibrer eller Scirer; på Oster- Bjokusten mellan Oder och Weichsel sattor han Rngierna och irke surdeles langt från dem vid mynningen af Oder* der från 5 till S seklet Heruler befinna sig, de krigiska Ariern is*) folk, af ingen annan n'amndt, granne till Åvio- ner, Varner och Helveconen Om nu under Plinii Hirrer och Taciti Arier Heru- lerne bdra forstås, måste vi Iemna derhån; dock talar mycket derfor. Mycket mindre kan Cluvers (German. antiqu. p. 293) påstående bifallas, att Taciti Lemovier, hvilka likaiedes voro Rugiernas grannar och stamforvand- ter i niirheten af YVeichselmynnirigen, anses for Heru- lerna. Att Lemovierna, som Tacitus råknade till Ru- gicrna och Gotherna**), annars ingenstådes mer fore- komma, måtte ha sin grund deri, att vi nu icke mer rått låsa namnen, helst de germaniska folknamnen, i synrierhet de icke ofta forekommende, ej sålian lorvridas af afskrifvarne. Kanske skref Tacitus Let h o vi i, ett mycket bekant folk uti de o. om Weichsel boende na- tionernak sednare historia ***). I Ptotemæi geografiska verk, som år af stor vigt for den forngéfmanska folkhistorien, helst det blifvit for- dame; Voigt, Gesch. Preussens. I. 41, lutar iner till Ossolin- si:is mening; (Vincent Iiadluhek, iihers. v. Linde, s. 149), som i Scirerne finner Kurlandarnes forfader, lihsom afveh Reinhard på ha ri n n fifver Germania Magna. ‘Wilhelm (Germanien, s. 207) anser Scirernu for flerulemc, hvill;et namn de sednare shullc upptagit. Gcrman. c. 45. Arii — truces, insitæ feritati arte ac tempore lenocinnntur. Nigra scuta, tincla corpora. Alras ad proélia nodes legtint: ipsaque formidine alijue umbra feralis exercifus terrorem inferunt, iiullo hostium sustinenle novum aC velut iufernum adspcctuin. **) German. c. 45. Trans Lygios Gotones rrgnantur .... Proti nus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii I omniumejue ha- rum gentimn insigne, rotunda scuta, breves gladii, et erga re- ges obsequium. ***) Redan Gru‘dus bar ansett Taciti Lemovii for sednare tidens Livonii (Liflandare ); men hellre måste man i Plinii liilleviones ocb Ptolemæi Levoni se Livernas forfader, hvilha utvandrade från Scandinavicn dfver Ostersjon till bal tisha haf- vets ostra hustlander. I Lemovicrnc, eller bellre Lethovicrna, har man att siiha Letters och Litbauers forfader; vanligen hal- las de Lcthowini af den gamle Preussishe hronisten Peter Duisburg.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408