loading/hle�
(50) Blaðsíða 42 (50) Blaðsíða 42
42 fattadt omkring mediet af 2 seklet e. Clir., forekommer ej Herulernas namn i texten, sådan vi nu ega den. Dock år det hiigst sannolikt, att Ptol. redan upptagit folkets namn och hemvist, enligt hvad som synes af sednare forfattares uppgifter, hvilka ny ttjat en båttre oel) kanske åfven fullståndigare text af den berdmde geografen. Om man jemforer Plinii uppgifter om germaniska folks bostader vid Osterstjon och folkslagen i Skandina- vien med dem, som Tacitus lemriar, så kan ej bestridas, att under loppet af i seklet e. Chr. en stor forandring måste hafva egt rum i Ostersjofolkens bostader. Hvad Tacitus blott obeståmdt antyder, framståller noggrannare den blott några decennier sednare skrifvande Ptolomæus. Plinius (Hist. Nat. IV. 27) kaliar invånarne i Skan- dinavien, som han angifver såsom en o i Sinus Codanus (Ostersjon), Hilleviones; Ostersjdns nordiska kustlånder från Weichselmynningen till finska och bottniska vikarne låter han Sarmater, Yeneder, Scirer och Hivrer bebo, hvilka folk åfven fyckas blifvit benåmnda Ostyæer eller Æstyer; de sydbaltiska kustlånderna tilldelar han Vindi- lerna eller Vandalerna (hafsbor; detsamma betyder Po- mern), och dit råknas Burgundiones, Varini, Carrini, Guttones. Således voro de sistnanmda ånnu vid Plinii tid på bernstenskusten, der Pytheas redan fann dem 500 år f. Chr., såsom Æstyernas vestliga grannar. Tacitus, som skref knappt ett halft sekel efter Plinius och som nyttjade sin foregångares nu forlorade bocker bl'ver Tysk- land, uppgifver Ostersjofolkens namn och bostader tem- ligen foråndrade. På grund af folknamnen och de ån- drade bostaderne kan man påstå, att mot slutet af i seklet ett stort erofringståg af Sveviske folkslag egt rum till Skandinavien, hvarigenom dervarande bebyggare, Hil- levionerna, dels blifvit fdrdrifna, dels kufvade. I norden uti oceanen (i Skandinavien) såtter nemligen Tacitus Svio- nernas och Sithonernas sveviska folk; det mot oster lig- gande kustlandet af sveviska hafvet (så kallar han Oster- sjon) låter han bebos af Æstyernas folkslag, hvilka han till seder och lefnadssått råknar till Sveverne, ehuru de- ras språk, som liknade det britaniska, derifrån afvek. Norr och oster om Æstyerna nåmner han Peuciner, Ve- neder, Fenner, Helusier, Oxioner med obeståmda bostå-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408