loading/hle�
(52) Blaðsíða 44 (52) Blaðsíða 44
44 aro Gotlier (Juter) ocli Danskar; meri svårare mSste dot Vara att fdrklara de båda ofriga naranen. I mångden af uppenbart forvridna namn hos Jornandes vinnes foga upplysning; men Rodcricus Toletanus, en spansk fiirfat- tare i 15 seklet, som haft Jornandes for sig och bogst sannolikt afven sjelf ny ttjat Ptol., har sju namn: Gothi, Visigothi, Ostrogothi, Dani, Rugi, Arotbi, Thanii. (Lib. I. 8; Hisp. illustr. II. 52). Jemforer man dermed Jornandes fdrstdrda text (de reb. Get. c. 5), så innehåller densamma om Skandinaviens folk efter utseendet en mycket afvikande uppgift, som enligt den gothiska håfdatecknarens uttryckliga forklaring stodjer sig på Ptolemæus; likval bor dervid icke cifver- ses, att Jorn. utom de folk, som Ptol. uppråknar, upp- gifver ånnu trenne, som bebo Skandinaviens nord, och att han vid hvarje folk n'amner de stammar, bvaraf det består. Men Skandinaviens sju folk efter Jornandes tro vi (visserligen efter många fdrslagsmeningar) kunna be- namnas sålunda: 1) FTillevioner (ITallin), de gamla invånarne, bos Ptol. kallade Levoni. 2) Svenskar (Suethidi & Cogeni) hos Ptol. Sehådini. Ptolemæus Gutii. Phavonii ocli Dau- 5) Daner (Dani) 6) Rugier (Etbelrugi)/ ciones. f) Heruler (Eruli) hos Ptol. Pbirasf. Då Ptol. ej upptager Herulerne, och Rodericus Tolet. icke uppråknar dem bland de sju Skandinaviska folken, men i st. f. dem nåraner tvenne folk Arotbi, Thanii, motsvarande Arochiramii (eller Arochiranni) bos Jornan- des, så må ej betvifias, att Ptol. i st. f. det annars all- deles obekanta folknamnet Phirasi (rpigmeot) skrifvit Æ- ruli (aIqovIoi) och Jornandes, i st. f. Arochiranni, Æroli et Ranni (det sednare en rugisk, med Hetulerna forbun- den stam. Helmold: Chronic, Slavor. I, 2. Rani qui et Rugiani). Beviset for den sednare forbåttringens rigtig- liet lemnar den tillsats, som så val Jorn. som Rodericus gifva till Arochiranni och Arothi} Thanii*), hvaraf *) Ilos Jornandes 1. c. Arocliiranrti, quibus non antc o- jnnej, sed antc multas annos Rudolf rex fuit, contcmpto pro-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408