loading/hle�
(55) Blaðsíða 47 (55) Blaðsíða 47
47 ska folk; men det finnes ock en tydlig uppgift, att He- rulerna kallats en del af Gotherna (Zonaras a. st.) fakval hade de fran de ofriga gothiska folken skikla bostader vid asowska hafvet, hvilket man då kallade mæo- tiska sjon. Således forstodos under Mæotiderna i 5:dje seklet afven Herulorna. (Vopiscus in Aureliano c. 16. Syncell. 1. c.) Att de hade egna konungar, hvilka val lurbundo sig med de gothiska furstarne vid stora krigs- tåg, men bevarade sin oafhangighet af dessa ånda till mediet af 4:de seklet, finna vi af den gothiske båfdateck- naren Jornandes. Men den hårledning af namnet Heruler, som denne skriftstallare (de reb. Get. c. 25) gifver efter <Jen gothiske historikern Ablavius, bor såsom alldeles falsk idrkastas. Han tror att, emedan de bodde i sumpiga trak- ter vid mæotiska sjon, de af grekiska ordet ilt] kallades Er uli, tråskboer*). Deraf skulle tillika fdlja, att fdrst genoin nedsåttandet vid mæotiska sjbn namnet Heruler skulle ha uppkommit; men detta står i strid med de un- derråttelser, som straxt skola anforas ocb enligt hvilka vid sarnma tid Heruler, kommande från Ostersjbn, upp- tråda i andra nejder. Vigtigare och med andra fdrfattares **) beråttelser df- Cluverus, Gcrman. nntiqua p. 4G7, anmårker vid Jor- nandes: De origine nontinis, cjuasi id babuerint uno twv Ikojy i. e. paludibus, quasi "EXovqoi dicti, vulgare fuit illius ævi de- lirainenlum. L,go sie judicaverim, quio et Gothi et Rugii et Hanni fuernnt in citeriori Suevici inoris litore, llerulos quoque ibidem incoluisse: simulque Line cuni Rugiis et Gotbiis in ex- ternas regiones profectos. — Zonaras in Justiniano talar om narbarerna AiXovqoi, som bestrid de krigsljensten i Constanlino- pel ocb blifvit anvåndc till d ampande af en uppresmng; liogst sannolikt bor namnet andras till AvqovXoi ocb betecknar lleru- if! ’ ^apaf då flera krigsskaror voro i kejserlig tjenst. Ilos '°.col)‘Usx' Menander ocb Dexippus tinnes i handskrifterna af- vix an e fc.()ov).oi, oth "Ekovpoi; deraf år tvdligt, att Grekerna nyttjat begge namnen. **) t'rocop. de l.cllo Pers. II. 2S. Paul. Warncfrid. de gest. Longobard. I, 0(). Sidon. Apolliuar. Carmen XII. pane- gyric. in Avitum T. 256. Vincitur illic Cursu Hcrulus, Chunus jaculis, Francusque natatu, Sauromata elypeo, Satins pede, i'alce Gelono. Men det stalle hos Procop. de bcllo Gotli. II. Il p. 204 ed.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408