loading/hle�
(56) Blaðsíða 48 (56) Blaðsíða 48
48 verensst'dmmande år den uppgift af Jornandes, att intet folk i afseende på liitt bevåpning och snabbliet kunde jern- foras med de krigiska Herulerna, oeh att der fure åfven hos alla den tidens folk (i 4:de seklet) Heruler såsom lattbe- våpnade befunnits i slagtordningarna. Den gothiske hafda- tecknarens otydliga språk *) gdr tvifvelaktigt, huruvida heruhska skaror tagit krigstjenst hos alla folk och såsom låttbevapnade stridt i slagtningarna, eller om man oi'ver- allt efterhårmat den heruJiska låtta bevåpningen och kal- lat de så bevåpnade for Heruler; men andra forfattares Underr'attelser, synnerligen Procopii, ådagalågga, att den forstå forklaringen år den rigtiga, Af samme Procopius erfar man afven, hvari egentli- gen den så hogt beromda Herulernas låtta hevåpning be- stått. Annu i mediet af 6:te seklet kåmpade de heruliska krigsskarorna i kejserlig tjenst efter folkets tjamla sed utan hjelm, pansar eller något skyddsvapen i striden; utom en kort grof lifrock, hvari de voro klådda, och ett på- bundet forklåde voro de obetåekta **); blott de fria eller fdrnåma hade fdretradesråtten att båra en skold; tjenarne eller de forpligtade erhollo sådana af sin herre efter aD lagdt prof på utmårkt tapperhet i striden och dermed formodligen åfven friheten. Såsom synnerlig utmårkelse pynes Konungen ha burit en hjelm (Paul. Warnefr. I. 20), Under det Heruler i dster upptråda på Svarta HaU vets kustlånder i forening med Gotherng såsom Romar- nes fiender och dels genom sin låtta bevåpning, dels ge^ nom sina stora, med lycka utforda sjotfig utmårka sig mot de ostliga romerska provinserna, infalla under Diocleti- ani regering, i sista qvartalet af 5:dje seklet, Heruler i Niebulir, som lios Hugo Giotius ej ar alldeles r/itt ofversatt, kan icke lianforas till Herulernas låtta bevåpning eller snabbliet, ti4) Jornand. de reb. Get, I. c, (Gens Enilqrnm) quanto ve- lox, eo amplius superbissima. IVulla siquirlein erat tune gens, quæ non lcveni arma tu ram jp acie sua ex ipsis elegerint. Sed quamvis velocitas eorum ab aliis sæpe beilanlibus non evaena- retur, Gothorum taiuen stabilitati subjaeuit et tarditati. Jfr c. SO. Ubi cernere erat . . . Ilgrulum levi armatura aeiem in- struere. **) Så kåmpade ofverliufvud forntysken till fot på Taciti tid: pedites ... nudi aut sagulo leves —- paucis loricæ; vix uqj gltprive cassis aut galca. German. c. 6,
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408