loading/hle�
(57) Blaðsíða 49 (57) Blaðsíða 49
40 Gallien i forening med Cavioner och plundra och hårja provinserna. Båda folken skildras såsom de starkaste och mågtigaste germaniska nationer, hvilka, ankommande från de aflågsnaste nejder, ovåntadt och plotsligen inbrvta i Gallien. Vi hafva thyvårr om denna vigtiga håndelse blott en enda kort underråttelse af panegyrikern Claudius Ma- mertinus, som upponbarligen ej år fri från ofverdrifter. Ty han beråttar, att Maximianus med få trupper alldeles utrotat de bågge mågtiga folken, så att icke en enda und- kommit striden och kunnat dlVerfora beråttelsen om ne- derlaget till de hemmavarande hustrurna och barnen*). Af denna panegyrikerns beråttelse synes, att, utom Herulerne vid Svarta Hafvet, Gothernas grannar och strids- broder, åfven andra Heruler i 5:dje seklet funnos vid O- stersjbn, Avionernas grannar, bredvid Angler, Varner och Reudig'ner, emellan Holstein och Oder. I hvilken forbin- delse dessa tvånne Herulerstammar stodo till hvarandra, kan af brist på underråtteiser ej uppgifvas. Att vid Weich- selmynningen ånnu en herulisk stam fanns, år tydligt **), liksom åfven att från denna sista, såsom hufvud- och ur- stammen, de ofriga utgått. Såkert år, att folkets ur- sprungliga bostader åro att soka vid Ostersjon: alla un- derråtteiser hånvisa dit. Men folket synes tidigt hafva splittrat sig i flera stammar, som val bibehollo naninet Heruler, men nedsatte sig sk ilda från hvarandra, allt efter som de funno eller erdfrade boståder. De hafva så vål i detta afseende, som ork i deras vilda sått att fiira krig, den storsta likhet med de sednare Norrmånnen. *) Claud. BInmertin. Panegyr. I. Blaximiano Aug. diclus C" p. SO ed. Jæger. Har slirifves Chnibones. Bien i Pane- 8>‘*. I. c. 7 slirifves rattare Caviones. Uppenbart aro dessa aviones (i analogi med Aribert och Cliaribert) Taciti Aviones ' elm’ e' 40), Varnernas grannar vid Ostersjon. -^i) Utom Plin. Hist. nat. IX. 27 antydes detta nf den i o:te seklet lefvande Sidon. Apollinaris VIII. 9: Ilic glnucis Ilerulus genis vagatnr, Imns Oceani eolcns recessus, Algoso prope eoncolor profundo. 4
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408