loading/hle�
(59) Blaðsíða 51 (59) Blaðsíða 51
vandet af Herulerna vid asowska sjdn, hvilka då Alarik såsom konung beherrskade, alldenstund Jorn. beråttar, att de, trots deras snabbhet i krigiska rbrelser och vighet i vapens handterande, likval blifvit besegrade af de gothi- ska krigarne, som voro battre bevåpnade. (Jornand. de reb. Get. c. 25; Roderic. Toletan. I. 18). Samma ode, som Herulerna,; tråffade snart derefter Æstyerna vid O- stersjiin och de fiesta folken i deras grannskap, hvaribland Rugiema och såkerligen åfven Herulerna vid Oder. Ja det synes till och med, att Hermanriks valde stråckt sig ånda till Skandinavien (Jornand. 1. c. Am. Marcel!. XXXI. 3). Det stora Gothrikets upplosning i fiiljd af Hunnernas inbrytande i Europa, åndrade alla ostliga folks tillstånd; nåstan alla sarmatiska folk utbytte det gothiska våldet mot det hunniska oket. Afven de fiesta tyska folk, som ej kunde rådda sig undan den obesegrade fienden genom tidig flykt och utvandring, såsom V’estgotherna i de ro- merska provinserna, eller i vestligare belågna bergstrak- ter, kommo under de asiatiska erofrarne; bland de forstå tråffade detta ode Herulerna, derefter Ostgotherna, Ge- piderna, Vandalerna och sednare de fiesta tyska folk. Så långe Herulerna stodo under hunniskt valde, om- talas de icke. Blott litet erfar man om deras stamfor- vandter vid Ostersjon, hvilka i foljd af Hunnernas fram- skridande vandring mot vester blifvit med de gothiskt- vandaliskt-sveviska folken våldsamt trångda från sina bo- hingsplatser. Det år detta stora vandringståg af germa- niska folk från Ostersjon och det inre Tyskland ofver Alperna, som den fruktansvårde Radegais *) anforde. Det var en blandning af gothiska, vandaliska, alaniska, sve- viska och sarmatiska folk; Gepider, Heruler, Burgundio- ner, Sachsare, Vandaler, Alaner, Quader, Alemaner, Sar- mater, Paunonier uppgifvas dervid serskildt. (Blott Hie- ronymus, ep. 91 p. 748 ad Ageruchiam de Monogamia nåmner Herulerna.) En del gick uti Italien under (406); #) Hos de fiesta forfattare dallas Lan rcx Gothorum, ge- nere Seytlia. N. Mareschalcus Turius in annal. Herulorum ac Vandalorum lib. II. [se Mascou, Gescli. d. Deutschen I. 546] forfar temligen godtyckligt, då lian kallar Rhadagais Herulo- rum Vandalorumque regem: ty ingen balla betecknar honom så.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408