loading/hle�
(61) Blaðsíða 53 (61) Blaðsíða 53
Rugierna och en del af Ostersjo-Herulerna drogos till Do- nau, bjods Gotherna ett sådant motstånd af Herulerna, Sveverna, Gepiderna, Scirerna och Rugierna, att det forrå gothvåldet ofver dessa folk aldrig niera kunde återstållas. (Jorn. SO, B2—54. Procop. de bel. Goth. I. 1. Prise. Excerpt, p. 44. A.) 5. IIerulerstammarne samtidigt med vest-romerska rikets fali. Hufvudskådeplatserna for de blodiga striderna mellan de gothiska folken voro Daciens och Pannoniens slatter, som Donau genomstrommar. Herulerna narnnas val sål- ian i dessa strider, men desto oftare deras stamfdrvand- ter, Scirerna och Rugierna. De forrå skulle, oaktadt den hjelp de erhollo af Alanerna och Gonstantinopels kejsare, blifvit alldeles tillintetgjorda af Gotherna, om ej den ringa qvarlefvan under de rugiska furstarne Edico och Wulf funnit kraftigt skydd hos Svever, Gepider och synnerli- gen bos Rugierna. Deras forenade hjelp hade Scirerna att tacka, att de kunde ånnu en tid i Pannonien motstå de gothiska vapnen (Jorn. de reb. Get. c. 54). Men då dessa blefvo dem for mycket ofvermågtiga, drogo de sig med Sveverna uppåt Donau till Inn och Lech, och i Sve- Vernas och Alernanernas land besattes af dem de distrik- ter, som af alder Rojerne innehaft. Snart sållade sig till dem åifven rugiska, heruliska och thiiringska krigsska- ror*), livilka, forenade till ett folk, vid tiden for Vest- roms fali (476), eller åtminstone fore 3:te seklets slut, antogo namnet Bojovarer”). Till bildandet af denna nya germanska folkstam och *1 Herulerna forstolde då i Rlietien staden Juvavia, uu Saltzburg. Eugippii \it. S. Severini c. 24. _ **) dorn. (le reb. Gct. c. 55 nainner då flir fiirsta gangen Uajobarerne: R0gio — Svevo ruin ab Orientc Bajobaros håbet. K. Mannerl, Bojoariens Siteste Bewoliner, sid. 101, har forst sokt bevisa det påståendet, att Bojoarierna uppstålt genom en blandning Uerulcr, Bugier och andra folk efter Odoaehars fail. Manso, i Gesch. des Ostgoth. Beichs in Italien Beil. 6 s. 531 motsåger denna åsigt, emedan Bojoarierna redan forut skulle ha blifvit namnda af Jornandes; efter den bar gifna fra ni- fitalliung tir Mansos inkast vederlagdt.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408