loading/hle�
(62) Blaðsíða 54 (62) Blaðsíða 54
34 till stortandet af det vesterlandska kejsardomet bidrogo Herulerna våsendtligt. Efter Attilas stora vandringståg till Italien och Vandalerkungen Genseriks vilda piundring af veridsstaden Rom, uppeholl det vesterlåndska kejsar- domet sin tillvaro endast genom tyska legotrupper, under germanska anlorares befal. I dessas bander låg i sjelfva verket regeringsmagten och på deras vilja berodde rikets fortvaro. Derfore kunde Svevern Riccimir i spetsen for tyska legotrupperna till- och afsatta kejsare; men åfven endast genom en så rnågtig fåltherre, som han, kunde Italien skyddas mot Germanernas infall och angrepp. Då efter Riceimirs ddd (472) hans systerson, den burgundiske fursten Gundobald, utnåmnde en kejsare, Gly- cerius, och denne icke kunde fdrsvara sig mot den af gre- kiska hofvet utnåmnde kejsaren Nepos, erhollo, under den sednares regering, de båda generalerne, rugiern Odo- aker (eller Odoachar) och Pannoniern Orestes, hvilka an- forde de tyska och hunniska legotrupperna, allt inflytan- de, sedan Gundobald återvåndt till Burgund. Blott der de besoldade med vapnens magt forsvarade det kejserliga an- seendet, bestod annu kejsarens regering. Orestes, den ene faltherren, som anforde de sarmatiska och hunniska legotrupperna, bemagtigade sig regeringen och upphojde sin ånnu omyndige son Romulus på kejsartronen. Så snart Odoaker erhållit underråttelse om denna 0- restes’ våldsbragd, upptrådde han såsom fiende mot ho- nom. Redan sedan flera år *) hade han under sitt befal i romersk tjenst legotrupper: Herulér. Scirer, Rugier och Turcilinger (Procop. de bello Goth. I. 1), hvilka redan hade gjort kejsar Majorianus under dess krig i Alperna våsendtliga tjenster mot de inbrytande Germanerna. Då Riccimir dott och Gundobald dragit sig tillbaka, stod O- doaker i spetsen for de germanska hjelptrupperna. Ehuru till bord en Rugier**) och nåra forbunden med de sciri- Eugyppii vita S. Severini c. 7. **) Jornand. de sueccssione regnor. Muratori I. 239. Odo- vacer, genere llugus, Tnrcilingoium, Sciroruin, llerulorumque tnrbis inunitus, Italiom invnsit. De reb. Get. c. 34. Anonym. Valesian. kaliar Odoakcrs fader Ædico. Det kan kvarken på- »tås eller nekas, lumivida han var densamme Edico, som enligt Prise, histop p. 146—149, 170 —173, forekommer såsom At-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408