loading/hle�
(63) Blaðsíða 55 (63) Blaðsíða 55
ska furstarne Edico och Wulf* *), glomde han så mycket i sin nya stållning sin harkomst, att han forde blodiga krig for Rom mot sina stamfdrvandtor, Rugierna vid Do- nau i nuvarande Osterrike, och inskrankte deras fram- trangande uti Illyrien. Han var just ånnu sysselsatt med detta krig, då han erfor kejsar Nepos’ fordrifning af 0- restes. Genast samlade han sina krigsskaror, hvaribland Herulerna voro de talrikaste, drog mot Pavia, der Orestes befann sig, stormade staden och nedgjorde sina motstån- dare; Romulus berofvades den kejserliga purpurn och vest- romerska kejsarddmet storlades genom en anforare for heruliska krigarskaror **) (476). Odoaker, som de gamla forfattarne ån kalla Scirernas konung, an Herulernas och Turcilingernas, ån Rugiernas och Gothernas, kallade sig från denna tid (enligt sednare forfattare) konung af Ita- lien***). De under honom stående trupper, som voro af beslågtade stammar, ville han sammansmalta till ett folk med Italienarne; derfore tilldelade han dem tredjedelen af landet, såsom ban hade lofvatf), till grundegendom och tog tilas rådgifvare ocli gesandt. Åfvcn enligt Paul. Varnefr. de gest. Longob. I. 19 Tar Odoaclier [så kaliar ban bonom] en rugisk furs te. *) Anonymus a Valesio edit. Superveniente Odoacre cum gente Schyrorum, oceidit Orestein. Jorn. de reb. Get. c. 46: IVon multum post [efter Ito- muli tronbestigning] Odovacer, Turcilingorum rex, habens se- cum Seyros, Herulos, diversarumque gcntium auxiliarios, Ita- liam occupavit et Oreste intcrfecto Augustulum filium ejus exi- lii poena damnavit. Gap. 67 beter det: Sub regis Turcilingorum et hugorutn tyrannide. I Uist. Miscell. XV. 99, sannolikt ef- ter Jornandes, Ennod. panegyr. c. 6. Marcellin. cbronic. kal- l®s ban rex Gotborum; bos isidor. cbron. gotbor. Rex Ostro- gotborum. Roderic. Tolet. bisjt. ostrog. c. 2. Odoacer Rex lic- rulorum et Thuringorum. Den falskt Idatius tillskrifna i 8:de seklet forf. Chronicon i Hisp. illustr. IV. 205 talar om Odo- agro rege et Erolis et Ticinis gentibus, oeb efter Odoakcrs mord sager ban: [Tbeodoricus] gentem et regnum Ilcrolorum delevit. ***) ptascou, Gescb. d. Teutscben I. 498: men då Odoa- ker an*agit kungatiteln, synes sådant ej blifvit grundadt j*.å Ita- lien, utan endast på de tyska folk, som uppbojt bonom till de- ras clief. dfr Ulanso Gescb. d. ostgotb. Reicbes, s. 54. N. p. ocb Bil. -[-) Procop. de bell. Gotli. I. V nppgifver att de tyska !e- gotruppernc rcdan af Orestes bade bega’rt tredjedelen af Italien
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408