loading/hle�
(64) Blaðsíða 56 (64) Blaðsíða 56
56 flera kloka forfoganden till det nya rikets befiistande och lyckliggorande. Så snart den nye konungen af Italien befåstat sitt vålde, scikte han liåmnas på sina stamforvandter, Rugi- erna i Rugiland, deras nya hemvist i Osterrike, på ven- stra Donaustranden. Med dem hade lian, redan innan han kom till Italien, fort stamkrig. Med stor hårsmagt, hvari åfven Heruler befunno sig, drog lian till Donau mot den rugiske konungen Faba, den någre åfven kalia Feletbeus, besegrade och forde lionom fangen till Italien 487 (Paul. Varnefr. de gest. Long. 1. 19). Krigets fortsåttning och Rugilandets totala underkufvande, uppdrog Odoaker åt sin broder Vulf, som åfven kalias Oiiulf och Aonulf, sanno- likt densamme, som i Malchi hist. cd. Becker ct Niebuhr, Bonn 1829, p. 251 och 274, forekommer såsom General under kejsar Zeno och hos Photius Cod. 78. Denne be- herrskade efter sin fader Edicos dod Scirerne, hvilka, fortrångda af Gotherna ur Pannonien, nedsatt sig vid Do- nau och Inn, der de gamle Bojerna bott, under Svever- nas skydd, och lagt grunden till bajerska riket. Sedan Odoaker grundat sitt vålde uti Italien, trådde de båda beslågtade herrskarne i nåra forbindelse med hvarandra; sina gemensamma Ilender, Rugierna, besegrade de med fdrenade stridskrafter; men detta krig uppvåckte åfven deras forrå flender, Gotherna, till strid emot dem. Då nemligen Vulf ytterligare cifverfdll Rugierna med krig, flydde deras furste, Fabas broder, till Ostgotberna vid nedre Donau och bad dem om hjelp och skydd (Eu- gippii vita S. Severini, hos Pez. Scriptt. rer. Augst. I. 90). Då beherrskade Theodorik den store, Walamirs son, det ostgothiska folket; hans stora sjal torstade efter er- ofringar; for honom var tillfållet vålkommet att fornya striden med Gotbernas gamla stamfiender, Scirerna och Herulerna. Den grekiske kejsaren, med hvilken han hit- tilis of'ta legat i strid, uppmuntrade honom till taget emot Italien, i hopp att aflågsna den farliga grannen och att genom krig sysselsåtta tvenne Render i ett redan fdrlo- till grundegendom. Hans ragran hade foranledt hans fall. Derpå fortfar han: ijv de ns iv avTots ’OifoaXQos ovo/ua, Is tovs pccOiksuis donv'foqovs Tf hov, ols avrog tg Tf noiqtniv ra inayyskXo/xei'a dj/xo- koyrjSiV, ijvneq ttvrov lut Tris dq/^S XC<T(iari}(S<at/ua.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408