loading/hle�
(66) Blaðsíða 58 (66) Blaðsíða 58
terst korta notiserna. Men det ar dock hogst sannolikt, att de Heruler, om hvilka Sidonius (VIII. 9) nåmner, att de stodo i forhållande med konung Eurik, aro samma stam, till hvilka Theodorik den store stålide det bref, hvari han återkallar i Herulernas minne de dem af Vest- gotherne bevisade tjenster. (Cassiodor. Variar. lib. III. 3). Då dessa Heruler såttas i forbindelse med Varner och Thuringare, så voro deras hemvist utan tvifvel emellan Elbe och Oder, i nuvarande Mecklenburg, eller i Bran- denburg. Svårare år det att med de forenåmnda bringa i sam- manhang de Heruler, som ungefår vid samma tid af Da- nerna blifvit fcrdrifna ur Skandinavien, alldenstund under- råttelserna om dem åro ånriu torftigare. Enligt Jornan- des’ ord (de reb. Get. c. 3) måste man antaga att Da- nerna, ungefår vid den tid, då Odoaker regerade i Ita- lien, fordrefvo de Heruler i Skandinavien, hvilka bodde i sodra Sverige bredvid Guterna (Gauterne eller Juterne). Jfr Procop. de bell. Goth. II. 15. Då de skandinaviska Herulerna, liksom sednare Norrmånnen,'voro djerfva sjo- rofvare och egde flera skepp (Idat. Chron. 1. c.), så kunde de, trangda af sina fiendtliga skandinaviska grannar, lått verkstålla en utvandring ofver Ostersjon*); åfven hade, såsom af nedanstående synes, Heruler, Varnernas gran- nar, redan forut nedsatt sig i grannskapet af Oderns ut- Iopp. De ur Skandinavien under sin konung Rodulph ut- vandrade Herulerna fdrenade sig nu med sina brodér so- der om Ostersjon till ett folk och en hår. Just som Syd- Herulerna efter Odoakers ddd och hans våldes upplosning genom Ostgotherne aftrådde från veridsbanan, hojde sig Nord-Herulerna mågtigt bland germanska nationerna. Men beklagligt år, att kållorna ofver en så mårkvårdig nation fly ta blott ytterst sparsamt. Blott två forfattare, l'roco- pius (de bell. Goth. II. 14, 15), och den i t!:de seklet lef- vande Paul Varnefrid (de gest. long. I. 20) gifva oss un- derråttelser, men hvilka mera tala om det Heruliska ri- kets undergang, ån om dess tillvåxt och blomstring; och *) Kilsson, A'Vilt. Hist. o. Anliqu. Al.ad:s Ilamll. XVIII. 287, yttrar: ^Att Eruleriia skutte liafva utgått från Skandina- vien, ar en blott gissning, hvorom Procop. icke nainner ett enda ord.” Jfr hSr ofvan sid. 45, noten. Uty.s oan.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408