loading/hle�
(68) Blaðsíða 60 (68) Blaðsíða 60
(50 lor kastas in i bålet. Sedan lågan satt sig, samlas be- nen och jordas genast. Efterlemnar den dode en hustru, så måste bon, lor att ej utsåtta sig for folkets fbrakt och anforvandters tfppsågning, efter någon tids forlopp genom repot sluta sitt lif vid mannens grift. Så bjuder deras begrepp om pligt och åra. o Hvad vidare samme Procopius beråttar om Heruler- nas laster, det år, såsom sammanhanget visar, mindre att hånfora till hela folket, ån till de råa, i ostromersk tjeust ingångna heruliska krigarskarorna. Dryckenskap, vildt stridsraseri, roflystnad och trotsigt ofvermod må val på alla tider ha varit utmårkande drag hos hela folket; men hvad som uppgifves om deras sedeslbshet, troloshet och de hos dem vanliga onaturliga laster’j, motsåger så mycket alla underråttelser, som andra skriftstallare lemna om kysk- heten hos den vandaliska och gothiska stammens folk’* **)), till hvilka afven Herulerna horde, att denna forklenliga skildring endast måste forstås om enskilda heruliska kri- garskaror, som så val sokte ofvertråfla den forderl'vade romaren i lastbarhet, som de i vapenleken honom be- segrat ***). Att Herulerna, såsom alla gothiska stammar, regere- des af konungar, derom hafva lorfattarne blott en rost; afven Procopius uppgifver detta, ehuru med den anmårk- ning, att det kungliga anseendet varit hogst ringa, allden- stund konungen i det yttre foga utmårktes från de fria Herulerna; enhvar umgicks med honom som med sin like, åt med honom samt till och med afholl sig icke från att forolåmpa honom (rrocop. 1. c.). Liksom for Vestgotherna var ej heller for Herulerna kungamord fremrnande: utan all annan orsak, ån att få en ny konung. Att en måg- *) Procop. fle bello Gotli. c. 14. in fin. ■— Eiolv iffliOTOi y.al nhovt^ia iyb/uvot, fhu^tafhtt tovs nthis Iv enovdij iyovaiv, ov (féqovroS avTol; alayvvr/v tov sgyov y.al /rigtig o by ooias Tt- l.ovoiv, (i).hig ts y.cu iipdotbii y.al ovoov, y.al tioi novi/QoTttToi ciy- S-Qunwi' ånuVTiav y.al y.ay.ol xax<Ss cmo/.ovutvoi. **) Salvian. Episcop, Massil. de gubernatione dei lib. Vil på fleea stållen. •**) Ammian. Marcellin. XXXI. 9. beråttar dylikt, som Procopius, om Taifalerna, en gotbisk stam , som likaledes vom råa soldatkopar i romersk krigstjenst.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408