loading/hle�
(70) Blaðsíða 62 (70) Blaðsíða 62
G2 krigarne och frågade, hvem som hade en så stor svit, svarades, att Hériilerkungen Rodulfs broder återvånde från sin beskickning hos hennes fader. Pririsessan, onskande se den forname Herulern, inbjod honom på en bågare vin hos sig. Han antog. Men huru fann hon sig bedragen i sin våntan, då hon i st. f. en majeståtisk krigare betrak- tade en man af ganska oansenlig gestalt. Hon kunde icke allenåst icke i sina åtborder dolja sitt forakt, utan framlade det i hånliga ord. Herulern, vredgad, dfverbjod henne. Den skymfade kungadottern, sinnande på hastig hårnnd, sokte nu med goda ord lugna och till långre qvarvaro of- vertala den uppbragte. Herulern, troende att från borjan ett missfdrstånd egt rum, eller att han varit for hiiftig, villfor åndtligen denna begåran och gaf henne så tillfålle att grymt hamnas. Vid ett ofverenskommet tecken blef han lonligt mdrdad af Rumetrudas tjenare. Rudolf sag ha ri ett fredsbrott, och efter hans folks seder och bruk ålåg honom pligten att på den longobardiska kungafamil- jen taga blodhamd for sin mordade broder. For Procop. var denna Varnefrids beråttelse om krigs- orsaken obekant; han ujtpgifver, att Ilerulerna, uppbrngta ofver sin konungs veklighet och overksamhet, utan all orsak drifvit denne till krig mot Longobarderna. Dessa hade sandt bud på bud till Herulerna, till och med bju- dit hogre tribut, for att afvånda kriget; men intet for- mådde omstamma Herulerna. Forlitande på sina stdrre stridskrafter, bjodo Heru- lerna strid på Ungerns sliitter. Konung Rodulf var så viss om segern, att han ej en gång sjelf drog ut i stri- den, utan stannade i lagret vid brådspelet. Ty Herulerna voro genom foregående krig mycket ofvade i vapen och hade genom de nederlag, som de åbragt flera folk, vun- nit lika stort rykte som fattat tanka om sin okuflighet. Under det Rodulf satt sorglos i lagret, låt han en Heru- ler från ett hogt tråd beråtta om stridens gång, hotande densamme med doden, om han forkunnade att den heru- liska slagtordningen gåfve vika. Forst då Herulernas flykt blef allmån och de dem forfoljande Longobarderna voro mycket nåra lagret, fbrnam Rodulf, af Herulerns verop i trådet, de sinas nederlag. Detta var så mycket blodi- gare, ju mindre man tankt på mojligheten deraf. Heru-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408