loading/hle�
(73) Blaðsíða 65 (73) Blaðsíða 65
namner de stora tjenster, som af Herulerna gjordes Ro- marne. Sålunda måste dessa ord endast hånforas till kej- sar Anastasii regering. Men icke alla Heruler hade nedsatt sig på romersk jord. En del af haren med dess fornåmsta anfdrare, hvaraf flera hårstammade af kunglig slagt, foredrogo fri- het och oafhångighet framfdr fremmande krigstjenst och rik fångenskap. De voro, oaktadt det stora afståndet från Skandinavien, deras hem*), der sannolikt åfven många af deras landsmån qvarblifvit, beslutna att dit återvånda. Åf- ven måtte de hafva erhållit underråttelse, att deras forrå dervarande fiender, Danerna, lemnat landet och nedsatt sig på Jutland och på de nårgrånsande oarna. Från Do- nau till medlersta Oder slogo sig de tappra krigarne ige- nom flera slaviska folk; derpå, sannolikt i nuvarande Bran- denburg, kommo de genorn en alldeles obebodd lands- stråcka till Yarnerna i nuvarande Mecklenburg, och der- ifrån till Danerna på halfon Jutland eller Danmark. Om, såsom Procop. uppgifver, Herulerna alldeles ostorda af de dem forut så fiendtliga Danerna genomdrogo landet, måste betviflas; men åtminstone måste de hafva gått segrande ur striden, då de slutligen åfven hade fartyg, for att från Danerna såtta ofver hafvet till Skandinavien (Procop. kal- lar det Thule), der de på sddra udden nedsatte sig bred- vid Gauter eller Juter**). På den tiden skola utom He- rulerna ånnu tolf folkslag hafva bebott Skandinavien. Då Justinianus blifvit kejsare (527), anvisade han de i grekiska riket upptagne Herulerna goda lånderier i Da- cien i grannskapet af staden Singedunum (nuvarande Bel- grad) i Pannonia secunda (Procop. d. b. Goth. II. 14; III. 53; Menandri hist. ed. Becker & Niebuhr p. 285) och gaf dem dessutom årlig betalning, på det de skulle vara kej- serliga bundsforvand^er (foederati) eller hjelptrupper och låta sig anv'andas i alla kejsarens krig, samt antaga chri- stendomen (Proc. II. 14; Evagr. hist. eccl. IV. 20; Theo- *) Jir tid. 45; noten. **) Hugo Grotius har, att doma af hans latinska ofversatt- ning af Procop., hegngnat en mindre korrekt text af denne for- fattare, an vi nu ega j Bonn-upplagan; derfore har han har iche en gang Gautcrnas naran; ty i st. f. Tavxoi (Gauli) laser han y'avTot (ipsi). n
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408