loading/hle�
(75) Blaðsíða 67 (75) Blaðsíða 67
67 dinavien och valde en annan kungai*ttling vid namn To- dat (Todatius) *). Tiilika medtogo de hans bror Aord**) och en svit af 200 beruiiska ynglingar***) från Skandi- navien. Linder drojsmålet folio antingen Herulerna i Da- f;en på andra fankar, helst de forutsfigo att kejsaren skulle illa upptaga om de honom oåtspord valde sig en konung, eller bringade ett parti af de store, som varit missnojda med l'brra beslutet, saken derhån, att man, utan afvak- tande af s'andebudens återkomst, skickade bud till kejsa- ren, med bon till honom såsom deras ofverherre, att gifva dem en honom behaglig konung. Justinianus sande dem då genast herulern Svartual, som redan lange vistats i Gonstantinopel. Sannolikt var han en af anfdrarne for de heruliska krigsskaror i romersk tjenst, hvaraf alltid några tusende anvåndes till att bevaka hufvudstadens oroliga be- folkning. I borjan mottogo Herulerna med glådje Svar- tual och lemnade honom hos dem oflig horsamhet. Men ej langt derefter kom den underråttelsen, att såndebuden nalkades med en konung. Svartual befalde, att man skulle draga ut att dbda honom, och Herulerna visade sig beredvilliga dertil!. Då man annu var på en dagsresas afstand från hvarandra, ofverlopte under natten alla Herulerna till den från Skandinavien kommande. Svar- tual, ofvergifven af alla, flydde ensam åter till Constan- tinopelr Men då kejsaren i spetsen for en hår ville åter insåtta honom i våldet, affdllo Herulerna, fruktande kej- sarens ofvermagt, från forbundet med byzantinska riket, oeh sloto s'g till sina tyska grannar, Gepiderna, som då forde krig med kejsaren och Longobarderna (Proc. II. IS; ID- 83). Svartual bief i sti llet ofveranforare for trtip- Perna i hufvudstaden och sednare åfven i kriget mot Ge- *) Don Vanliga ISsarten Toåadiov » aste enligt (len, som Vaticansha handsbr. gifver [Junov], andras till Totfanov; det ar det lios Gotherna forebommande namnet Theodat. **) Forevarande berattelse återfinnes bos Joh. Magnus VIII. 52—58. Den forst utnamnde lionungen, soin dog under vågen, ballas der Ulf, llåtins broder. De återvåndandc Herulerna fingo då llåtins son, som ballas dels afven Håtin [VIII. 55], dels Datin [VIII. 55], Den medfoljande brodern Aord ballas bos Joh. Magnus Tord. Ufj.-s anm. ***) Grinrar om Yn gi i n g a a 11 e n? Uttj.s anm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408