loading/hle�
(76) Blaðsíða 68 (76) Blaðsíða 68
08 piderna anvand i spetsen for heruliska skarerna *). Men att ånnu alltid en del af Herulerna på romerska området blef i kejserligt forbund, bore vi af samme Procop. (III. 53, 54). Dessa Heruler behollo i nejden af Singedunum i Dacien sitt heinvist, och oroade genom sina beståndiga plundringståg till Illyrien och Thracien icke litet sina bundsfdrvandter. Om de hade Svartual till konung, kan ej afgoras. Sednare styrde dem den tappre Philemuth (Proc. III. 39). Men af deras stridbara manskap inforlif- vades flera skaror med kejserliga haren, hvilka val er- hollo bog afloning, men också lemnade kejsaren de vigti- gaste tjenster (se nedan). Då ett håftigt krig hotade att utbryta mellan Gepi- derna och Longobarderna, och de sednare erhollo bjelp- trupper från kejsaren, då hade man det egna skådespelet att se Heruler kåmpa mot Heruler; ty 1500 Heruler, un- der Philemuth, stridde i byzantinska haren mot 3000 Heruler på Gepidernas sida. Dessa blefvo af den romer- ska båren oformodadt ofverfallne och, efter en hårdnac- kad strid, till stor del nedgjorda; åfven deras anforare Aord, konung Todats broder, blef på platsen. Det oak- tadt gåfvo Herulerna jemte Gepiderna, som under tiden slutit fred med Longobarderna, de kejserliga generalerna ej litet att skaffa, då Illyrien bestandigt hemsdktes af de- ras plundringståg (Proc. III. 34; Jornand. de successione regnorum p. 240 hos Muratori T. I). 8. De heruliska krigarskarorna i kejserlig tjenst vid Justiniani tid. Ehuru Herulerna ånnu fore mediet af 6:te seklet så- som folk forsvinna ur historien (Herulerna i Skandinavien omtalas efter Procopii tid ej vidare, och de Heruler, som hade forenat sig med Gepiderna, fdrsmålte så med dessa, att redan någon tid fore det gepidiska rikets undergång genom Longobarderna (565) de ej mera nåmnas), och *) Proc. IV. 25. p. 593 i Bonn-uppl. ar orått lasarten Sovctqrovctg upptagen i texten. Hosekel liar den rigtigare Sov~ agTovctX. Åndeisen ual ar i tysba ocli herulislta namn ej sall- synt ocli ar lilibetydande med wald [herrskare]. Jok. Magnus VIII. 35 hallar honom S var tman. Utg:s anm.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408