loading/hle�
(81) Blaðsíða 73 (81) Blaðsíða 73
75 Jivilkas Inistrur och dottrar de aktat, icke tillfollo dem, utan anslogos till statsinkomst. Annu mera betydande, an i de persiska och vandali- ska krigen, upptrada Herulerna såsom kejserliga hjelp- trupper i Italien mot Ostgotherna, Frankerna och Ale- mannerna. Åfven måste de der ha nårvarit i vida storre antal. Val talas, då forst dessa hjelptrupper, som Nar- ses forde till Italien, n'nmnas, blott om 2000 Heruler un- der sina egna stamanlorare Visandus (Hugo Grotius har Visigandus), Alneth och Phanotheus (Proc. d. b. Goth. II. 15); dock visar forloppet af beråttelsen hos Procop., samt Agathias uppgift, att vida storre skaror sednare till- kommit. Om de nåmnda anfdrarnes bragder erfar man ej myc- ket. Då Narses återkallades till Constantinopol, blefvo de Heruler, som han fort till Italien, icke långre der, ehuru Belisar ville ganska val betala deras krigstjenst. De begåfvo sig forst till Ligtirien, der de till den gothiska haren under Viaja såide de slafvar och kreatur, som blif- vit deras byte i kriget, och mot stora summor, som Ost- gothakungen Vitiges gaf dem, hdgtidligt utfastade sig att aldrig mer strida mot Gotherna. Så erhollo de fritt ge- nomtåg till Venetianska området, der en plotslig ånger ofverfdll dem for afladet från kejsaren. De lemnade hår Visandus qvar med en de! af haren; de ofriga under Al- ueth gingo till Constantinopel for att ånyo erhjuda kej- seren sin tjenst. Visandus stridde olyckligt under gene- ralen Vitalius på venetianska området mot ostgothiske ko- nungen Ildebald vid staden Tarvisius; han och en mångd Heruler folio (540). Bå Narses 551 med en stor hår drog i fait mot den ostgothiske konungen Totilas, som hade intagit ej blott hela Italien, utan åfven Sicilien, Sardinien, Corsica och Corfu, så hade han utom Longobarder, Gepider, Hunner etc. åfven 5000 ryttare af Herulerfolket under deras stam- anlorare Philemuth, forut kand i Persérkriget. Innan denne drog till Italien, hade han i Thracien, der han of- vervintrade, med framgång stridt mot Slaverna, som gått ofver Donau under vidstråckta plundringar. Ehuru de voro mycket talrika, vann Ph. en så lysande seger, att han fråntog dem hela bytet och forsatte alla fångarne i
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408