loading/hle�
(82) Page 74 (82) Page 74
74 frihet. Andra Ileruler voro i kejserliga haren i Italien under den tippre Ilerulern Arutli. Ilos honom berdin- mes, att han sedan sin tidigaste ungdom lefvat bland Gre- kerne samt helt och hållet upptagit deras seder. Philemuth, som ej litet bidrog till Ostgothakungens bekrigande, dog ej langt derefter i en sjukdom, just då Narses underråttades, att Lentharis och Buzelin, tvenne I-1’rankernas och Alemannernas anforare, infallit i Italien. På det var nodvåndigt, att Herulerna hade en anforare ur sin egen stam, så stalide Narses i spetsen for dem Phulcaris*). Penne sande han med sina Ileruler och an- dra trupper emot de mot Po anryekande Alemanner och Franker. Men Narses hade ej gjort ett lyekligt val. Pen tappre Plmlc. ansåg nara for en skam att uppstålla en ordentlig slagtordning; att i spetsen for sitt folk blindt rusa farao till rniites var hans åra. Så snart han vid Parma fick syn på Frankiska haren, spriingde han ulan ordn:ng emot den. Foljden blef ett svårt nederlag. Pli. foll och Sinduald blef Herulernas anforare. 9. De sednaste upjiqijterna cm Herulerna. Vi erfara af Varnefrid, att Sinduald, som ledde sin slagt från Odoaker, efter besegrandet af Gotherna, Ale- rnannerna och Frankerna, kande sig så mågtig i spetsen for Herulerna och Brebterna eller Britonerna, ett med Herulerna beslågtadt folk, att han rebellerade mot gre- kiske kejsaren och efterstråfvade våldet ofver Italien så- som ett arf efter Odoaker. Men han greps och hångdes af Narses. Från donna tid hores intet mer af Herulerna i Italien**). *) Erinrar om det gamla nordiska namnet Folke. Utrj:x au n. **) Paul. Varncfr. ile gast. Eong. II. 5; Ainion de gest. Francor. II. 554; Sigeliert. Grmblac. ad ann.t>49 (i st. f. 5560). Ilos Varnefr. finnas två svåriglicter; fiirst liallar lian Sinduald Itrelitorum (al, Bretonorum) regem , hvilket folk ar alldides o- kanilt; och sedan sager han, att Odoalser fort Sind. till Italien, hvilket nr omojligt, då 100 år skilja dem. Snnnolikt bor la- sas Brittonnm i st. f. Brcbtonum. Enligt Procop. (beil. Gotb. IV. 20; voro Brittonrrna grannar till Anglerna , Frisonerna och Varnerna. Af Agathias I. 21 evnes, att flrra Varner vore
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Page 49
(58) Page 50
(59) Page 51
(60) Page 52
(61) Page 53
(62) Page 54
(63) Page 55
(64) Page 56
(65) Page 57
(66) Page 58
(67) Page 59
(68) Page 60
(69) Page 61
(70) Page 62
(71) Page 63
(72) Page 64
(73) Page 65
(74) Page 66
(75) Page 67
(76) Page 68
(77) Page 69
(78) Page 70
(79) Page 71
(80) Page 72
(81) Page 73
(82) Page 74
(83) Page 75
(84) Page 76
(85) Page 77
(86) Page 78
(87) Page 79
(88) Page 80
(89) Page 81
(90) Page 82


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408