loading/hle�
(9) Blaðsíða 1 (9) Blaðsíða 1
 Om Nordiska Litteraturen, Historien och Mythologien af Adeliing. Vid grånserna af den bebodda verlden ar on Island belå- gen, af teralig vidd men foga inre viirde; ty, sedan na- turen utbredt sina skatter ofver jordens krets, blef for denna o intet annat dfrigt an sno och evig is, volkaner och svafvel, samt något litet gras. Af dessa skal låg'den också hela årtusenden obebodd af menniskor, och besok- tes endast nSgon gang af vilda sjorofvare, till dess omsi- der år 874 efter Christi bord Norske Konungen Harald Hårfagers despotiska regering formådde flera Norska ad- liga familjer att med alla sina underhafvande, lifegna och hjordar, gora en utflyttning, samt nedsatta sig på denna o. Dessa utvandrade lefde hår under en regebds aristo- krati, fortsatte sjorofveriet, hvarmed hela Norden den ti- den beflåckades, och då de ej voro till sjos, lågo de i fejd emot hvarandra. Då christendomen omkring år 4000 mldrdes i Norden och åfven på Island, bdrjade handeln uttrånga sjorofveriet, men hvilken dock Ilanse-ståderna ior det mesta drogo åt sig. Genom rofveri och' handel hade ons invånare forvårfvat sig ett slags vålstånd, men hvilket sannolikt ej varit mycket betydligt, emedan man på hela bn finner nåstan inga ruiner efter markvårdiga hyggnader. På nåringens forfall fdljde fattigdom och brist; de adliga invånarne hade antingen genom inbordes stridig- heter fdrstdrt hvarandra, eller utvandrat, eller ock forlo- rat sig ibland den ofriga folkhopen. Derigenom blefvo val deras lifegna fria; men friheten var också det enda de
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða [1]
(6) Blaðsíða [2]
(7) Blaðsíða [3]
(8) Blaðsíða [4]
(9) Blaðsíða 1
(10) Blaðsíða 2
(11) Blaðsíða 3
(12) Blaðsíða 4
(13) Blaðsíða 5
(14) Blaðsíða 6
(15) Blaðsíða 7
(16) Blaðsíða 8
(17) Blaðsíða 9
(18) Blaðsíða 10
(19) Blaðsíða 11
(20) Blaðsíða 12
(21) Blaðsíða 13
(22) Blaðsíða 14
(23) Blaðsíða 15
(24) Blaðsíða 16
(25) Blaðsíða 17
(26) Blaðsíða 18
(27) Blaðsíða 19
(28) Blaðsíða 20
(29) Blaðsíða 21
(30) Blaðsíða 22
(31) Blaðsíða 23
(32) Blaðsíða 24
(33) Blaðsíða 25
(34) Blaðsíða 26
(35) Blaðsíða 27
(36) Blaðsíða 28
(37) Blaðsíða 29
(38) Blaðsíða 30
(39) Blaðsíða 31
(40) Blaðsíða 32
(41) Blaðsíða 33
(42) Blaðsíða 34
(43) Blaðsíða 35
(44) Blaðsíða 36
(45) Blaðsíða 37
(46) Blaðsíða 38
(47) Blaðsíða 39
(48) Blaðsíða 40
(49) Blaðsíða 41
(50) Blaðsíða 42
(51) Blaðsíða 43
(52) Blaðsíða 44
(53) Blaðsíða 45
(54) Blaðsíða 46
(55) Blaðsíða 47
(56) Blaðsíða 48
(57) Blaðsíða 49
(58) Blaðsíða 50
(59) Blaðsíða 51
(60) Blaðsíða 52
(61) Blaðsíða 53
(62) Blaðsíða 54
(63) Blaðsíða 55
(64) Blaðsíða 56
(65) Blaðsíða 57
(66) Blaðsíða 58
(67) Blaðsíða 59
(68) Blaðsíða 60
(69) Blaðsíða 61
(70) Blaðsíða 62
(71) Blaðsíða 63
(72) Blaðsíða 64
(73) Blaðsíða 65
(74) Blaðsíða 66
(75) Blaðsíða 67
(76) Blaðsíða 68
(77) Blaðsíða 69
(78) Blaðsíða 70
(79) Blaðsíða 71
(80) Blaðsíða 72
(81) Blaðsíða 73
(82) Blaðsíða 74
(83) Blaðsíða 75
(84) Blaðsíða 76
(85) Blaðsíða 77
(86) Blaðsíða 78
(87) Blaðsíða 79
(88) Blaðsíða 80
(89) Blaðsíða 81
(90) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408