loading/hle�
(10) Blaðsíða 10 (10) Blaðsíða 10
10 skaldekonsten, som gaf så mångfaldig nåring for patriotiska kånslor* **)). I 6 och 7 seklet fanns ett stort antal barder; onekliga spår forekomma, att den viilska litteraturen, lagstiftningen o. s. v. iifven vackt angelsachsernes t. ex. Alfreds uppmårksamhet, och det ar derfore ej osannolikt att den viilska skaldekonsten var det monster, efter hvil- ket de bildade sin, så mycket som språkens olikhet med- gaf. Från sitt fådernesland medforde sachsarne visserli- gen blott en ganska rå skaldekonst; det finnas inga såkra spår, att allitterationen någonsin i Tyskland varit en all- mån lag for den poetiska tekniken: val finner man den i vissa or'dspråksformer, t. ex. Mann och Maus, Stumpf och Stiel, Kopf och Kragen o. s. v.; iifven åro tvenne af de åld- sta monumenterna af vår skaldekonst, ett Iragmen taf Hil- debrand och Hadubrand samt Evangelierna, som det synes, allittererande; men dessa spår åro for enstaka och forloras for snart, for att kunna antaga, att detta varit en all- rriån regel, och dessa gamla poetiska arbeten hårrora må- hånda från andlige, som bildade sig i England eller efter angelsaehsiska monster. De få profven af gammal frisisk skaldekonst, liksom de åldsta hollåndska dikterna, åro rininiade”). 6) Angelsaehsiska språkets forstå period går till nor- manniska erofringen; af en blott forutsåttning tala de engelske lårde om ett dansksachsiskt språk, som skulle blifvit herrskande från danskarnes infall; men for denna mening fattas alla bevis, det finnes blott ett enda litet monument från den forstå rent sachsiska tiden, som inga- Junda råttfårdigar påståendet, att språket betydligt blif- vit foråndradt af danskarne: det skall jemvål niirmare *) Edw. Jones musical and poetical relics of the welsb bnrds, a new edition, Lond. 1794, fol., — en hogst dyrbar kompila- tion, oaktadt fullkomlig brist på kritik och ordning; afven år det stor skada, att icke ordagranna bfversåttningar, utan riin- made parafraser, åro bifogade de vålska dikterna; vigtigt år verket afven såsom mclodisamling. Ofver vålska poetiken gif- ves de båsta uppgifter ilti J. D. Klires i Cambro-Krittanicæ Cym- ræcæve linguæ i ns ti 11. Lond. 1992, fol., enbok, somjagdock ej kunnat begagna. **) Forgåfves bar jag i Viardas skrifter ofver frisiska språ- ket och historien sokt efter uppgifter om poesien: blott i en anmårkning till Asegabokens fore ta I sid. 11 anfdrer ban ett poetiskt fragment ur fdrelalet till Hunsingerlandrålten.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408