loading/hle�
(12) Blaðsíða 12 (12) Blaðsíða 12
12 yttre veriden var siuten for hans blick, men i hans inre skapade fantasien en ny och skonare; sjelf sofvande dik- tade han sSnger dfver andliga foremål, hvilka han vid nppvaknandet meddelade de håpna åhdrarne: alla hans sånger aro lorlorade utom ett fragment *). Sednare sys- selsatte sig de angelsachsiske andiige mycket med den i'osterlåndska skaldekonsten, och vi hafva ett betydligt antal af skaldestycken ofriga. Alfred var redan i sin ti- diga barndom, ånnu innan han kunde lasa och skrifva, en hanryckt ålskare af inhemsk skaldekonst: dag och natt åhdrde han ifrigt sånger och lårde dem utantill. 7) Redan i det åldsta monument framstår angelsach- siska poesien i samma gestalt, som i foljande tiden; samma reglor råda for teknik och komposition. De angelsach- siska dikterna bestå af strofver utaf 3, 4, S, 6, 7, 8, stundom 9 stafvelser: vanligen innehålla de 5 1. 5 ord; understundom inskjutas enligt skaldens godtycke iångre rader, imedlertid ar det svårt att beståmma långden af en vers, då vi hvarken karma det rigtiga uttaiet eller stafvelsernas qvantitet. Rimmet år ej brukligt, men er- såttes dels af ett visst rnetriskt band, for hvilket, af an- gifna skål, lagarne ej med beståmdhet kunna uppgifvas: att en sådan rvtin egde rum visar sig af den stora fjihet, hvaraf skalderna begagnade sig i ordens ståll- ning, i adjektivers och propositioners atlågsnande från sina hufvudord o. s. v., friheter, som uppenbart stå i strid med språkets anda och hvarfdr annars platt ingen grund kan uppgifvas; — dels genom allitterationen, som år gan- ska enkel. Afven visar sig en stråfvan att, så ofta. det låter sig gdra, stålla likljudande ord och stafvelser bred- vid hvarandra, t. ex. vide and side, (jleatn and elremu, or ne fore. Den angelsachsiska poesien utmårker sig vi- dare genom mångfalden af sina omskrifningar, bilder, me- taforer, synekdokeer och andra figurer: hafvet beter hvalfiskarnes våg (liron rade); krig, skold 1 ek (aeskplega); krigare, stridsvargar (hildewtdfas); sjå- len, ben hu sets vårdare (banliuses veard); solen, *) Upptaget i li. Alfrctls angelsachsiska iifvers/ittning af IlrHas kyri.histo/ia IV. 24. Finnes afven i Ilickesii Thes. I. 187 och efter en annan håndskrift i II. YVanleyi lihr. vett. scptentr. catalogus, sid. 287.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408