loading/hle�
(13) Blaðsíða 13 (13) Blaðsíða 13
15 folkens fridsljus (fnlca frydcatidel). Till denna skal- dekonsts egenheter horer vidare hopandet af synonymer ofta anda till tautologi; skalderna tiliåta sig ej blott i ordstållningen, utan iifven i syntaxen och ordbildningen många l'riheter *). 8) Den islandska skaldekonsten har i hela sin inratt- ning en så utornordentlig dfverensståmmelse med den an- gelsachsiska, att man nodvåndigt måste fdrmoda en vexel- verkan dem emellan. Den egentliga islandska versarten år for n v r da r la g, bestående af strofer af 5 till 8 staf- velser, hvilket tal dock ofta bfverskrides, synnerligen då stafvelserna åro mycket korta. Från borjan fortlopte de liksom i angelsachsiskan, utan afdelning i strofer, men sednare uppstodo bestårridare reglor: man afdelade i 6- 1. 8-radiga strofver, dock binda sig de islåndska skalderna ej strångt vid denna lag. Konstruktionen år enkel, man finner ånnu icke de dfverdrifna metaforer, som åro nod- våndiga i den forkonstlade poesien: fornyrdalaget egnar sig for sin konstlosa beskaffenhet mycket till en allmån poetisk form: anvåndningen fordrar ej mycken anstrång- ning eller ofning; derfore bar det ock allmånnast blifvit brukadt, det har bibehållit sig på Island onh anvåndes ånnu mest under namnet liuflingslag (ellsång, ty islan— darne forstå med Ijullingr (Liébling) dessa dns underjor- diska bebvggarne och tro, att de bestandigt vaka ofver de gamla Ijudens bibebållande). Ur fornyrdalag ha flera till en del konstrika versarter utvecklat sig, af en konst- fullhet, som svårligen kan i andra språk uppvisas. For alla dessa konstfullare poemer ligga dock blott en urform til! grund, drottmålt; brodden dertill år åfvenledes i an- gelsachsiskan forhånden, men har af islåndarne erhållit sin fullståndiga utbildning: det karakteristiska i densamma år stafvelserimet; hvarje strof måste bestå af 8 rader; hvarje rad innebåller 6 langa stafvelser; i hvarje distikon måste utom allitterationen, som åfven iakttages, i ord rirnma på hvarandra, i forstå versen halft, i andra helt och hållet, t. ex. *) Det basta och fullståniligaste ofver angclsaclisiska poe- s,en innebåller IS i et; PS I i Grammatica anijlosaxonica ct moesogo- tliica, rap. 2d i Xhes. anticpj, I. 477 ff; ehuru på langt nar ej nog iljupt och uttorainande.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408