loading/hle�
(15) Blaðsíða 15 (15) Blaðsíða 15
och kanske fororsakar mindre mdda an rimet; derfbre finnas iifven på Island, liksom bland finnarne, bonder, som hvarken kunna skrifva eller lasa, men fbrfatta full- komliga allittererande verser * •*)). 9) Men annu mera charakteristiskt ar den nordiska diktkonstens språk, hvilket vida mera afviker från det vanliga, an något annat folks poesi: iifven hiir ar såsom forstå impulsen hiirmningen af den angelsaohsisa omiss- kiinnbar. Det behdfves endast en flygtig bliek for att ofvertygas, att ett så miderbart sammansatt sprak omdj- ligt kunde forstås af folket; ingenstådes fdrefinnes ett sådant phenomen; de gamla tyska skalderne sjdngo i to- ner, som voro deras åhorare fortrogna, inblandande sålian fråmmande ord, utom sådana som amalgamerats med språ- ket. Islåndarne deremot liafva i sin poesi upptagit en otalig mångd ord, som åro belt fråmmande for det van- liga språket; det år ej blott poetiska uttryck, som kunde synas for mycket upphojda ofver dagliga talet, utan fråm- mande ord, som åro lånta omedelbart från andra, mest från angelsacliserne. Deribland finnas ganska många for- tråtlliga bilder, som framgått ur den djupaste åskådning af naturen; men att åfven hår Angelsachsarnes monster inverkat, år tydligt, helst många af dessa oinskrifningar hos begge folken åro alldeles desamma. (En mångd exem- pel anforas). Den islåndska poesien liar liksom losslitit sig från språket: alldeles inot deras natur kastas orden så om hvarandra, att man blott med moda kan samman- leta dem o. s. v. Omdjligt kunde dessa konststycken gora ett ogonblikligt intryck, ty knappast den mest bfvade kunde fatta sammanhanget’*). l)et var niidvandigt att utarbeta anvisningar, prosodier, rimregister; och att, der sådana hjelpmedel anlitas, all folkpoesi upphor, år sjelf- klart. De islåndska dikterna delas i storre och mindre; de forrå bestå af flera delar, med en refrain, stepabnlkr, sle/iamal. Smårre diktér, poesies fugitives, kalias flokr. *) Jfr Olafsen: Om IVordcns gamle Digtekonst. •*) Medeltidens magi, som afven på Island vann många lieundrare (Saga Asmundar, ed. PeringsJiiild, sid. 20), satte en 1‘emlig kraft i fråmmande toner; Odens Korpsång år så dun- krl, att de lårdaste ej kunna tolka den; Erik llallsen studerade den i tin år forgfifves. Åfven angelsacliserne kåde trollsånger. Jfr Wanley, cod. angl. sid. 83. Utg:s anm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408