loading/hle�
(17) Blaðsíða 17 (17) Blaðsíða 17
les omisskånnbart, att de poetiska stållena hårflutit från forfatterne och blott, for att vara så mycket mer indi- viduella, tillegnats hjeltar eller gamla skalder: så ar t. ex. forhållandet med Egilssagan, hvars handling faller i 10 seklet, men hvilken tydligen år skrifven sed- nare: bland annat anfdres en dikt, som Egill skall ha forfattat redan såsom ett barn af tre års alder"). I tider,' for hvilka all kritik var frammande, då sjelfva vilkoret for dess utofvande saknades, var intet låttare, ån att ut- gifva ett nytt verk for gammalt. Afven den vålska kyr- kans munkar fdrfattade, for att gpra sin låra trovårdig, religiosa sånger, hvilka de tiliskrefvo den gamle barden Taliesin*) **). Så gifves det på Island en profetia om ån- dring i religionen och andra tillkommande ting,; Ifyucfc- spd, som en Jonas Kruck skulle i IS seklet ha erhållit af elfvorna, men hvilken forst 1600 blifvit forfattad ***). Ur inre grunder kan om de islandska sångernas alder in- tet beståmmas, emedan språket år sig så likt och all individualitet i stilen går under i de konstlade stafvelse- måtten; redan de forment åldsta skalderna begagnade de konstlade versarterna. Underbart år det i sanning, att sånger från Harald Hårfagers tid, till en del utan till- hjelp af skrift, skulle ha bibehållit sig 400 år, men efter Snorres tid åter, oaktadt skrifkonst nu fanns, gått for- lorade. Af alla sånger, som Snorre åberopar, år blott en enda kommen tili oss f), G eisli eller strålen, af pre- sten Einar Skulason, ett lofqvåde ofver Olof den helige, som dog 1030; skalden åter foddes 1090 och dog efter 1160: hår ar alitså ett bevis, att skalderna ålven valde aldre konungar och tilldragelser till åmne for sina sånger och icke alltid besjongo sin samtids håndeiser, Val kunde man saga, att islåndska skaldekonsten var ingen folkpoesi, att blott de forstodo dessa konstlade sånger, som uteslu- tande vandt sig deråt, att således for deras bevarande intet statsintresse forefanns, helst ej ens af Einar Skula- sons Geisli mer ån en gammal håndskrift antraffats; detta *) Egils saga 150. **) Edw. Jones relics. 59. ***) Einnus Job. II. 570. ■f) Thorlacius bar ordnat och bifogat den vid tredje delen av 8norres danska upplaga. 2
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408