loading/hle�
(19) Blaðsíða 19 (19) Blaðsíða 19
ordning som fortjenstfull, kunna lemna rum forden fcire- stållning, att de sagor, som islåndarne ha gemensamma med tyskarne, skulle ha uppstått oafhångiga hos båda folken. Islandarne ha med sin vanliga frihet behandlat de tyska beråttelserna, omarbetat dem till helt egna skald- verk och bringat dem i ett omedelbart sammanhang med sin poetiska mytologi, dels i några diktér, som finnas i den samling, som man brukar kalia den aldre eddau, dels i flera prosaiska historier. Betånker man den tidiga han- del, islandarne hade med tyskarne, den undervisning, de åldsta islandske larde erhollo i tyska skolor, så år lått forklarligt huru dessa tyska historier kunde komma till Island; sednare uppstod en ny anledning genom de kop- man, som ofvervintrade på on: i dikterna håntyder mån- gen omståndighet på det fremmande ursprunget; historiens scene ligger oformodadt i Frakland eller Saxland (Frank- land eller Tyskland) utan att man kan uppspåra samman- hanget; guldet heter Rynar malmur, Rhenmetall, Sagorna motsåga till en del hvarandra o. d. m. Vore uppkom- sten af en sådan nationaltradition mojlig och hade den verkligen egt rum, skulle icke Sturleson, som så gerna ville skaffa sin nation en gammal historia, ha begårligt omfattat och upptagit den? Men han synes ej ens kånna de tyska sagorna; blott Gjukungarnas och Volsungarnes, de gamla hjelteslågternas, med hvilkas historier Sigfrid och Niebelungerna åro sammanvåfda, anforer han en gång, men på ett sått, som bevisar, att han sjelf icke anser dessa historier for rått nordiska; han beskrifver hippo- dromen i Constantinopel *). Ånnu beståmdare fora de pro- saiska sagorna tillbaka till dessa historiers ursprung. Gan- ska tidigt vandrade i de nordiska lånderna tyska minne- sanger, redan mot mediet af 12 seklet: hertig Knut La- vard af Slesvig var serskildt en stor van af tyskarne och kallade många tyska kolonister till sitt land for att hoja dess bildning; den danske prinsen Magnus forenade sig med flera missnojda for att morda honom. En tysk sångare (genere Saxo, arte cantor) horde till de sam- mansvurne, men onskade, for hertigens forkårlek for de tyske, att gifva honom en hemlig vink att vara på sin vakt och sjong derfor for honom en sång om Grimhildas ') Saga af Sigurd! Jorsalafarar, l<ap, 12.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408