loading/hle�
(20) Blaðsíða 20 (20) Blaðsíða 20
”20 bekanta troldshet mot sina brodér *). Ånnu beståmdare uttryckes på många stiillen i de prosaiska sagorna det omedelbara lånet från tyskan; det ar imedlertid en asigt, som leder till många falska forestållningar, om man an- tager en ofversåttning från det eller det beståmda origi- nalet: de åro mest forfattade ur minnet, efter beråttelser eller fiirelåsta diktér; håraf forklaras de utomordentliga afvikelserna mellan efterbidningarne och originalerna; på > detta sått uppstod Vilkinasagan, såsom det uttryckligen såges i foretalet. «denna saga år sammansatt efter tyska måns beråttelse;... Men sångerna åro samrnansatta efter skaldekonstens reglor i vårt land«**). Niflungasagan be- ropar sig alltid på tyska sånger och beråttelser***) och på ett stålle heter det: «mån ha oss åfven hårom beråt- tat, som varit fodde i Bremen eller Munster, och ingen bland dem visste af den andre, och alla beråttade på samma sått, och mest såsom de gamla sångerna på tyskt språk beråtta, som store mån ha gjort om de bragder, som skett i detta land«. Bland dessa mån från Bremen och Miinster kunna val ej forstås annat ån bremiska och miinsterska kopmån, hvilka såsom deltagare i hansefor- bundet handlade på Norge och Island f). Islåndarne er- liollo således dessa historier icke ur forstå kållan, ty bre- mer- och munsterfolket hade val ur hogtyska munarten, hvari de ursprungligen uppstått, ofverflyttat dem på sin, och måtte dessutom sjelfve hemtat dem endast från munt- tig beråttelse f-f-). Afven i andra historier, som berora den tyska sagokretsen, forekommer ofta den beståmda anvisningen till soder: Nornagest t. ex. beråttar, att han rest soder ut mot Frankerlandet for att vinna kunskap om Sigurd Sigmundson, men erfor intet, fdrr ån han verkligen ditkom. Sedan dessa historier en gång voro bekanta, upptodo flera hårmare, som begagnade dem, lånade de historiska- oeh geografiska nanmen från desamma och sammansatte de åfventyrligaste diktér, som alls icke- #) Saxo, lib. XIII. Knut dodadcs <i. 7 Jan. 1151. **) Jfr Geijers Hafder, 117 ff. Uttj:s nnm. ***) Iiapp. 524, 555, 567, 582. "k) Jlr andra baftct, sid. 49. ft) Finnes det platt-tyska bearbetningar af de stora tyska nalionaidikterna ?
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408