loading/hle�
(21) Blaðsíða 21 (21) Blaðsíða 21
lia någon grund i tyska 1. andra forebilder; forfattarue aro till en del ganska unga; på Island funnos bonder, som ånnu i nyare tider dermed sysselsatte sig: derfbre herrskade i dessa historier den befångdaste blandning af utlåndskt och inhemskt; de mest forvånandé misstag i geografi och historia fbrekomma, t. ex. i Asmund Kappa- banes saga, Hulda eller An Bågsvångarns saga, hvilken synes vara skrifven år 168?*), och många andra. Det finnes ånnu andra spår af det sått, hvarpå riddarhisto- rierna kommit till norden: en viss master Bjorn i Ni- daros, som till Castilien fbljde prinsessan Christina, hvil- ken var formåld med en kastiliansk prins, skall vid brol- loppet ha hort kung Dietrichs historia och medfort den till norden: det kan dock ej yrkas, att han forde ett skriftligt verk till sitt fadernesland, utan blott hand- lingen, åmnet for friare bearbetning **). Sednare, omkring år 1500, forvårfvade sig den norska drottningen Euphe- mia, fodd furstinna af Rugen, fbrtjensten att meddela sitt nya fadernesland i bfversåttning den romantiska skalde- konstens skatter, och mot medeltidens slut lifvades och uppehulls minnet af dessa tyska diktér genom unionskun- garne och deras många tyska foljeslagare; det berattas att konung Johan en gang sade till den tappre Otto Rud: «det finneå mårkliga riddare i denna bok: herr Iwand och herr Gaudian; hvar finnes val nu derås likar?» Rid- daren svarade: «Herre! de skulle ånnu finnas, om blott ett sådant hof bolles, som konung Artur hbll.» Imedler- *) Den har Periiigshiobl ulgifvit i Sloclih. 1722. Af .1 en andra har Abrnhamson leimiat en dansk ofversåttning i Skand. la i tt, Selsk. skrifter 1806, II. Den tredje finnes hos Bjorner. Vid »Intet står uti islandsha texten: ”dct finnes annu några personer på Island. 1685, soin råkna sin slagt till Hraf- nista-manneI•na,’; hegge ofversåttningarne utelemna årtalet; re- dan Schlozer, Nestor II. 292, anmårkte denna omstandighet; iinedlertid hunde årtalet vara en afshrifvares tillsats, men sjelfva salien lider intet tvifvel. **) Det hehanta »tallet ur Blomstervallasagan, som Pering- shiold mcddelar i foretalet till Vilhiuasagan. Von der Hagen liar ej langesedan vidlyftigt hommenterat det i Museum ftir alt- deutsche Litt. u. Kunst II. i. 557 ff.» men docli forbisett den enhlaste och enda rigtiga forklaringen, i st. f. Fre drik måste man lasa k. /V1 f »ns; då bortfalla alla svårigheter * vid den nv- valde tvske hejsarens hof måste natur!iglvis afven tyskar uppe- hålla sig, som' kunde lur normannen heraf ta hesagde historia,
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408