loading/hle�
(22) Blaðsíða 22 (22) Blaðsíða 22
22 tid ar donna lnstoria af misstånkt beskaffenhed, helst den just med samma ord beråttades om kun" Johan i Frank- rike; de nordiska hiifdatecknarne måtte, enligt sin vana, ha tillåmpat den på sitt fådernesland, emedan den sma- kade dem *). 2) Gudarnas åfventyr, såsom Skirners fard, Har- harts (Graubarts) sang, Ægirs gåstabud, Thors hammar- hemtning o. a.; dessa glada stycken åro i afseende på deras poetiska varde de fornåmsta, som den islåndska litteraturen har alt uppvisa. 3) l)e religiosa och didaktiska sångerna, t. ex. Voluspå; Hyndluliod eller den s. k. mindre Voluspå, som egentligen ar en genealogisk sång; Alvismål, som inne- håller en synonymik, på ett sinnrikt sått inklådd; Sol- sången (for det ofta deri forekommande solens namn) hvil- ket, liksom Vinsbekesången, innebåller en faders forma- ning till sin son; den beromda sången Lilia till jungfru Maria. 4) Gnomer, liknande de tyska priamlarne, såsom t. ex. Havamål, som innehåller en hel rad af sådana sen- tenser. 5) Några sånger, mest af erotiskt innehåll, Mansaungr 1. Mansaungsvisur, hvilkas antal ej år serdeles stort, kanske af samma grunder som hos finnarne. Hit hora ock satiriska sånger, smådedikter, hvarigenom åfven islåndarne sokte håmnas på sina tiender: flera sån- ger voro for sin bitterhet fruktade och beromda. 6) Trollsånger, såsom Yegtamsquida 1. Vandrarens sång; Grimnismal, hvilket måhanda, såsom finnarnes Tuu- Jinsanot, tjenade till edbesvårjning: så låter sig båst forklara det underbara åndamålslosa sammanhopandet af många obe- kanta namn, ty medeltidens magi, som åfven på Island fann *) Denna liisloria har jag efter Hvilfcltl mcddelat i Sveriges Ilistoria, åttonde bohen §. 175; men den forekommer om den franska kungen redan hos Hector Boethius, Hist. Scot. L. XV, hvarur Eichhorn, allg- Gesch. der Cultur n. Litt. des nenen Europa I, Erlant. 47, anfører den. Åfven i den gamla sven- ska dikten om Alexander d. store från 14 seklet (Visingsb. 1672) beter det: Hvat wan Tiderik van Berna ok PersefaT Herra Gnveian ok Hector Sro i thera Tal, The fingo stoor Huug ok gingo at soGva.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408