loading/hle�
(23) Blaðsíða 23 (23) Blaðsíða 23
många dyrkare*), satte i fremmande toner en liemlig kraft; vidare Odens korpsång, som ar så dunkel, att till och med de lårdaste islåndarne ej kunde fdrklara den: tie år sysselsatte sig Erik Hallsen från Hdfde, en vårderad is- landsk skald i 17 seklet, dermed, men uppgaf slutligen arbetet, emedan han oaktadt all anstrångning forstod litet eller alls intet deraf. Namnet har sangen sannolikt af den allmånna tron, att foglarne, i svnnerhet korparne, ej blott kunde tala, utan afven meddela menniskorna sina tankar, så snart dessa fdrstodo deras språk: derfore åro flera diktér uppkallade efter fåglar**). Afven angel- sachserne hade trollsånger ***). Mycket omtyckt var hos islåndarne den dialogiska formen, som dock aldrig utbil- dades till dramatisk: men till och med de historiska och didaktiska sångerne bestå till en del af samtal; afven hår finnes forebilden hos angelsachserne: det gifves t. ex. ett samtal mellan Adrian och Ritheus, som erinrar om Alvis- mål; det borjar: mig hur lange var Adam i paradiset. Jag sager dig, han var’et tretton år. 12) Af de nu utvecklade grunder skall en hvar oin- tagen redan af sig sjelf komma till det resultat, att den s. k. nordiska poesien ingalunda var något gemensamt for hela den germaniskt-skandinaviska norden, utan blott en blomma, som från utlandet var lord till Island, der ackli- matiserades, fortvaxte och skot egna skott. Det år sanno- likt och ganska naturligt, att norrmåunen i England åf- ven funno noje i musik och sang; i foljd deraf kunde Alfred våga att i harpospelares dragt, skyddad genom sitt strångaspel, insmyga sig i danska lagret for att ut- speja det; de fiendtliga anforarne inkallade honom i sina tålt for att frojdas af hans sång. Imedlertid finnes inga spår, att norrmån och danskar sjelfve dfvade denna konst; folken stodo i ett fiendtligt forhållande till hvarandra; forst ett stilla, fredligt nårmande och umgånge gjort det moj- ligt for den råa normannen att tillegna sig de bildade angelsachsernes litteratur, musik och konst; ett sådant forhållande uppstod ingenstådes så tidigt, fortfor ingen- *) Peringshiold anffirer i Saga Asmundar s. 26 ett islanslit manuscript, svartlsonsthohen, som synes ha varit myckct allraant. **) Thorlacii antiqq. boreal. spec. II. XV. ***) Jffr Wanley, cod. Angl. sid. 85.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408