loading/hle�
(25) Blaðsíða 25 (25) Blaðsíða 25
LikasS var del afven på Island, hvarest den bibehdll sig anda till nyaste tider, under det intet spår deraf forefin- nes i Norge, Sverige eller Danmark; de åldsta poetiska forsdken, t. ex. de verser, som fdrekomma i de gamla svenska landskapslagarna, i en kon. Albrechts urkund af 1560 * *), Alexander den stores historia, de af drottning Euphemia foranstaltade dfversåttningarne, de danska kiimp- visorna o. s. v. åro rimmade: forfattarne och ofversåt- tarne voro tydligen infodde; huru år det tankbart, att de, om de hade en inhemsk versart, vid hvilken de voro vane och som dessutom var vida låttare att idka, skulle ha forbytt den mot en obruklig svårare? 2) Den islåndska skaldekonsten har en mångd ord, som ej fdrekomma i det vanliga språket, mycket mindre i de dfriga dialekterna: dessa ord åro mestadels angel- sachsiska; vål synas islåndarne åfven ha lånat från andra håll, men antalet af sådana ord, som kunna vara af ga- lisk, slavisk, finsk hårkomst**), år ytterst ringa, under det antalet af de angelsachsiska år så stor, att ett till- fålligt upptagande icke år tånkbart. Att de icke all- månt begagnats i det nordiska språket, blifver klart af den omståndigheten, att de till en del i sjelfva islåndskan hlott fdrekomma i poesien och i de dfriga dialekterne alts icke. Det vore lått att ofver sådana uppråtta ett långt register; hår må imedlertid några exempel gora tillfyllest, från hvilka alla mvtiska namn, som på ett annat stålle åndamålsenligare fdrekomma, åro uteslutna **'*). Isl S n d.-j-) Angelsaclis. * Aedra (fruktan) Ad ræd an frdkta. Bi od r Beodc l»ord. Bior Beorr ol. Blola Blotan o d'ra. Blica Blicnn Ivsa. *) Bjæclioaraltcn, Stocfih. 1G87, sid. 25. **) De fiesta ord af det slag, som Olafsen anfører sidd. 87, 88, måstc utgå. ***) Redan lios Qlafscil finnes en mangd af exempel; men vid ett stort antal andra ord liar han ej uppvisal identiteten. ~p) Hiirvid har man jcinfort och fastat afseende vid en sed- narc skrift af Riihs: t'olier den Ursprung iler isliind. Roesie *u‘ der Angelsachsischcn, Utijis anm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408