loading/hle�
(27) Blaðsíða 27 (27) Blaðsíða 27
27 V Syrpa (strid) Sutnbl **) Thiodan Searv, Seare Symbcl Theodan fdrstallning, fiirrSdcri. *} gSstabud (symbolæ?) herre. Three Tild ***) Vamm Thræc Tild Vam (Vom) styrk a. lugn, ro. forbrytelse. Vitgas Vithar siarc. Dessa exempel må vara tillråckliga for att bevisa på- ståendet, att de många ord, som islåndska språket, ser- deles i poesien, eger, och hvilka åro fremmande for de ofriga nordiska dialekterna, nåstan samtliga lånats från angelsachserne: att angelsacliserne lånat dem från de nor- diska folken, kan man icke antaga, helst de hos de forrå funnos redan fore deras nårmare forbindelse med norr- månnen, och det ej kan fattas, hvarfore de utdott i de ofriga skandinaviska munarterna och blott bibehållit sig uti islåndskan. Ånnu tydligare visar sig detta angelsach- siskans inflytande på islåndskan i många modifikationer af uttalet, grammatiken o. s. v. Slutligen fortjenar ånnu synnerligen att anmårkas, att till och med i de metony- miska uttrycken angelsachsiskan och islåndskan dfverens- ståmma, hår hvarest dock så mycket beror på endast in- dividuel åsigt och godtycke, ja till och med i bilder, som i foljd af beskaflenheten ej kunna ha uppstått på Island: lind t. ex. betecknar en fana, metonymiskt emedan stån- gen var af lindtråd; men detta kunde ej vara håndelsen i hoga norden, der linden ej våxer. 13) Såsom resultat af forestående undersdkning står alltså fast, att den s. k. nordiska poesien endast på Is- land varit inhemsk; der har den uppstått och der utbil- dat sig utan att ha varit allmån i de ofriga skandinaviska lånderna; till och med på Island var diktkonsten mer kul- turens och lårdomens verk, ån ett lifvets fria element, som djupt och innerligt genomtrångde alla sinnen och be- rodde af eviga outplånliga kånslor; derfore år den nor- diska poesien stelnad och i sig sjelf forsjunken. Hos ett *) Olafsen harlcder det från finsba ordet sumbla, hvilket ej betyder prælium, utan mord. **) Gudarne kalias derfore Sumbl-Samir. ***) Ægisdr. 107.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408