loading/hle�
(28) Blaðsíða 28 (28) Blaðsíða 28
28 folk, som en gång eger en poesi, pånyttfodes den oupp- horligt, och så mångfaldigt den ock må omgestalta sig, bevarar den dock sin egendomliga grandkarakter. Så framstår den tyska skaldekonsten, aflåggande påtvungna fremmande manér, alltid åter i sin ursprunglighet, sin milda kraft och innerlighet. For att blott antyda några glanspunkter, må Hans Sachs, forfattarne af våra kyrk- sånger, bearbetaren af Reinke Voss, Veckrlin, Andr. Gryphius, Flemming, Haller, Goethe sammanstållas; hvad kunna svenskarne och danskarne stålla vid sidan af dessa namn, som helt och hållet sjelfståndigt bildat sig? Hr Mikkel från Odensee uthårdar ingen jemforelse med Hans Sachs. I)e aldre svenska skalderna efter Stjernhielm, lik- som de danska efter Arreboe, våcktes och bildades ge- nom fremmande monster, och den nyaste svenska och danska skaldekonsten hvilar icke på en inhemsk grund; den forrå år ett Frankrikes, det sednare ett Tysklands fosterbarn. Till och med de beromdaste nya danska skal- derna åro genom de stora tyska inåstarne lifvade, våckta i sina stråfvanden, ja till och med uti sina åsigter be- ståmda. Det sannt nationala biir af de folk, till hvilka det horer, till en del misskåndt eller icke tillborligen ak- tadt, såsom serskildt hos svenskarne år fallet med de åkta folkskalderna Hallman och Bellman ’). Om Scandinavia och Epigia. af Abel. (Ncdanstuende artikel ar bemtad ur Casp. Abels Teutschc und Sachsischc sÉlterthumer> ett arbete, som utgals 1729 och så- ledes år temligen gammalt; men då detsanima utmårker sig for en i allmånhet ganska sund kritik och åtiniiistone ej år behåftadt med sådana ly ten, som de, bvilka i sednare tider bårflutit från en vetenskapen ovårdig, uppsåtlig eller blind- fodd, forfalskning eller uppskrufning, foranledd af gothomaui, *) Man erinre sig, all detta år skriftet år 1812. l'tgis unm.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408